Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102?

Ny betenkning: Alf Petter Høgberg og Marius Stub har på oppdrag fra Metodekontrollutvalget skrevet en betenkning om hvorvidt reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed, er forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102.

Av Alf Petter Høgberg og Marius Stub
Publisert 29. juni 2009 11:00 - Sist endret 22. des. 2014 11:16