Rapport: Hva kan vi lære av finsk rettshjelp?

Særskilt vedlegg til Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009): Om offentleg rettshjelp.

Professor Jon T. Johnsen ved Institutt for offentlig rett gjennomførte i 2008 prosjektet "Reformbehov i offentlig retthjelp", en sammenlignende studie av de finske og norske rettshjelpsordningene. Studien ble gjennomført med støtte fra Justisdepartementet, og resultatene fra prosjektet er en viktig del av grunnlaget når Regjeringen i dag kl 12.00 presenterer Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009): Om offentleg rettshjelp. Johnsens resultater er presentert i rapporten "Hva kan vi lære av finsk rettshjelp?".

Publisert 17. apr. 2009 14:27 - Sist endret 22. des. 2014 11:16