Debatt - Hva må skje med juryordningen?

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Tidsskrift
for Rettsvitenskap nr 4-5/2009 s. 675-693

Publisert 24. nov. 2009 16:05 - Sist endret 4. des. 2009 23:59