Aktuelle saker

Publisert 24. nov. 2015 16:24

EDOLAD er valgt ut som en "suksesshistorie" av eksperter knyttet til EU-kommisjonen (Directorate-General for Education and Culture).

Publisert 21. jan. 2015 12:23

Denne uken lanseres EDOLAD-programmet: et nytt europeisk doktorgradsprogram innenfor temaet “law and development”.

Publisert 5. mars 2012 11:45

Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå reell likestilling for kvinner, mener kvinnerettsforskere. Det er ennå langt igjen til målet om likestilling i Norge, og enda lenger på verdensbasis.

Publisert 1. feb. 2012 11:45
Kvinnene brødfør langt på vei Afrika, men mangler rett til vann og jord. – Å styrke kvinnelige småbrukeres kontroll over ressurser, står sentralt i det afrikanske menneskerettighetsprosjektet, sier Anne Hellum.