Boklansering: Det norske flernivådemokratiet

Institutt for samfunnsforskning inviterer 5. september til seminar i anledning utgivelsen av boken Det norske flernivådemokratiet, redigert av Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith. 

Program 5. september

  • Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra / Forsker Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning
  • Kommunenes plass mellom selvstyre og underordning i forvaltningshierarkiet / Professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Staten styrer, men lokalt er handlingsfriheten stor! Om den statlige styringen på omsorgsområdet /Professor Signy I. Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Partiene mellom kommune og stat – bindeledd eller «missing link»? / Førsteamanuensis Elin H. Allern, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kommentarer ved:

  • Statssekretær Dag Henrik Sandbakken, Kommunal- og regionaldepartementet
  • Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS
  • Professor Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Spørsmål og debatt

Lett servering.

Tid: kl. 14.00-16.00, onsdag 5. september
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Publisert 15. aug. 2012 13:43 - Sist endret 3. jan. 2013 08:06