Konferanser

Se meny til venstre

Sist endret 4. okt. 2011 13:35 av Kjetil Kjørholt Frantzen

I forbindelse med avslutningen av de to forskningsprosjektene

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions (Plureq) og

Fra formelle til reelle rettigheter – minoritetskvinners diskrimineringsvern (FFRR) inviterer Femm-nettverket til konferanse om rettigheter, representasjon og inkludering 23. mars.