Deltakere i Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2020

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Ola Mestad Professor +47 22859376 +47 92881455 ola.mestad@jus.uio.no Petroleumsrett, Konsesjonsrett, Grunnloven, Grunnlova, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett