Pris for å styrke kvinners rettigheter i Zimbabwe

Professor Julie Stewart er blitt tildelt en pris innen rettsikkerhet for sitt arbeid med å styrke kvinners rettigheter i Zimbabwe.

Professor Stewart leder Southern and Eastern Regional Center in Women's Law, som Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings- og likestillingsrett (KVIBALD) har vært med på å bygge opp siden 1990.

Publisert 16. jan. 2018 11:31 - Sist endret 19. mars 2018 11:16