Aktuelle saker

Publisert 8. mars 2018 15:22

I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Bistandsaktuelt om det Norad-sponsede samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett (Institutt for offentlig rett) og Senter for kvinnerett (SEARCWL) på Universitetet i Zimbabwe

Publisert 16. jan. 2018 11:31

Professor Julie Stewart er blitt tildelt en pris innen rettsikkerhet for sitt arbeid med å styrke kvinners rettigheter i Zimbabwe.

Publisert 15. jan. 2018 13:54

Patricia Kameri-Mbotes arbeid med å få likestilling på pensum i jusstudier i Sørøst-Afrika anbefales som inspirasjon for Universitetet i Oslo.

Publisert 12. sep. 2017 09:46

UiO æresdoktor Patricia Kameri-Mbote er blitt intervjuet av nettavisen Khrono om sitt arbeid med kvinnerett og å integrere kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiv i obligatoriske juridiske fag ved afrikanske universiteter.

Seminardeltakerne drøftet hvordan man kan sikre kvinnelige studenter en trygg studiesituasjon som er fri for seksuell trakassering
Publisert 6. juli 2017 14:01

Denne Norad-rapporten presentererer funnene fra et seminar ved University of Zimbabwe i Harare angående seksuell trakassering og utnytting i høyere utdanningsinstitusjoner.