Historiske perspektiver på 1902-straffeloven

"Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver" er en del av "Kodifikasjon og konstitusjon"-prosjektet. Fokuset er på straffeloven av 1902, som i sin samtid ble sett på som den mest progressive. 

Det arrangeres en to-dagers seminar i forbindelse med prosjektet. Seminaret finner sted 14. og 15. februar 2013 i Rettshistorisk samling, Domus Bibliotheca, UiO. 

Mer om arrangementet og program her.

 

Ansvarlige for arrangementet: 

Høyskolelektor Geir Heivoll, Politihøgskolen

Stipendiat Sverre Flaatten, UiO

Publisert 31. jan. 2013 13:59 - Sist endret 28. apr. 2016 12:19