English version of this page

Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (avsluttet)

Prosjektet er en del av 2014-satsingen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. Prosjektet foregår i samarbeid med jurister, historikere, statsvitere og forskere fra andre fagområder, både i Norge og utlandet. Til sammen er rundt 70 forskere involvert.

Grunnloven (mai 1814). Copyright: Stortingsarkivet. Fotograf: Vidar M. Husby

Om prosjektet

Hovedmålet er å avholde seminarer og utgi en serie på seks antologier med nye perspektiver på Grunnloven. Bøkene utkommer mot slutten av 2013.  Prosjektet finansieres gjennom Norges Forskningsråd - GRUNNLOV-programmet.

Hvert av seminarene/ antologiene er sentrert rundt ett nytt perspektiv på Grunnloven som ikke tidligere har vært undersøkt med tilsvarende konsekvens.

De seks delprosjektene er:

Mål

Formålet med prosjektet er å produsere og formidle forskning som skal gi nye perspektiver på Grunnloven og dens historie. Det tas sikte på å arbeide frem nye rettsvitenskapelige og historiske dimensjoner ved norsk forfatningshistorie i sammenheng med internasjonal forskning.

Resultater

Prosjektet er organisert som forskning frem mot seminarer, og har resultert i seks antologier/bøker utgitt på PAX Forlag.

Finansiering

Prosjektet er en del av Forskningsrådets satsing på forskning og kunnskap om Grunnlovens betydning for utviklingen av Norge som demokratisk stat - Grunnlovsjubileet 2014 (GRUNNLOV).

Samarbeid

Prosjektet bygger på etablert tverrfaglig forskning og tar sikte på ulike former for formidling. I sentrum for det tverrfaglige står det å utnytte allerede eksisterende samarbeidsformer, dels mellom rettsforskere ved ulike fakulteter, dels mellom norske og utenlandske forskere. 
 

Prosjektet ledes av professor Dag Michalsen som også er leder for Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse - nye perspektiver på Grunnloven

Publisert 6. okt. 2011 10:38 - Sist endret 2. feb. 2021 11:39