Seminar: Konstitusjon og kodifikasjon

Prosjektet er en del av 2014-satsingen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

 

 

Program

Dag 1 Torsdag 2. februar

0930-1000: Åpning - Hilde Sandvik og Dag Michalsen.                                                                                                                                                                                  1000-1100: Thor Inge Rørvik: Niels Treschow - lovkomiteens filosof.

1100-1200:Dag Michalsen: Kodifikasjons- og rettskildeteori i Claus Winter Hjelms utkast til borgerlig lovbok.

1200-1300 Lunsj

1300-1400: Maria Astrup Hjort: Grl. § 94 på sivilprosessens område: Prosessarbeidet på første halvdel av 1800-tallet.
1415-1515: Ola Mestad: Winther Hjelm, lovboksarbeid og debattene om kontraktsfrihetens karakter.
1530-1630: Maren Dahle Lauten: Formannskapsloven - lokalstyrets grunnlov.
1645- 1745: Lars Björne: Konstitution och/eller kodifikation - Finland, Sverige och Det ryska riket.

 

Dag 2 Fredag 3. februar

0900-1000: Maria Ågren: Kodifikation och kön.
1015-1115: Knut Sprauten: Militær strafferett og konstitusjon.
1130-1230: Hilde Sandvik: Sivillov og kriminallov-prosjektene. Hvorfor lyktes kriminalloven, men ikke sivilloven?

1230-1330 Lunsj

1330-1430: Mats Kumlien: Tradition, reception, kodifikation. Ungdomsbrottslighet och 1800-talets svenska strafflagsreform.
1430-1530  Marit Halvorsen: Hva jeg fant om Sivillovbokutvalet i Knut Robberstads arkiv.
1530-1600: Avslutning. Videre arbeid med boken.
 

For påmelding send mail til forskningskoordinatoren Eugenia Blücher - eugenia.bluecher@jus.uio.no innen tirsdag 31. januar.

 

Les mer om prosjektet Konstitusjon og kodifikasjon.

Publisert 7. okt. 2011 10:10 - Sist endret 28. apr. 2016 12:19