Boklansering: "Kodifikasjon og konstitusjon"

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie". Boken er den andre i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Forsideillustrasjon: Henrik Wergelands tegning fra stortingsmøtet 10. februar 1824. Foto: PAX

Program:

Professor Hilde Sandvik: Idéen med boken "Kodifikasjon og konstitusjon"

Professor Dag Michalsen: Kort om serien Nye perspektiver på Grunnloven

 

Kommentarer ved:

Professor John Peter Collett (IAKH)

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg (IOR)

Professor Jan Eivind Myhre (IAKH)

 

Åpent for spørsmål

Lett servering

 

Om boken:

Grunnloven av 1814 ga den nye norske staten en ny forfatning og med Grunnlovens § 94 ga Riksforsamlingen dessuten et nytt rettslig grunnlag for å reformere all fremtidig norsk rett, i lovbokens form. Slik ble det en sammenheng mellom grunnlov og all annen lov. En strøm av lovbokprosjekter fulgte: blant annet kriminallov,
sivillov, prosesslov og formannskapslov. Kodifikasjon og konstitusjon handler om hvordan § 94 ble gjennomført i norsk historie, hvordan norsk rett ble reformert med grunnlag i denne bestemmelsen. Et nøkkelord er ‘Lovbog’ som var et norsk uttrykk for det mer internasjonale ‘kodifikasjon’. Ideen var at så mye som mulig av samfunnets rett skulle ordnes og formes mellom to permer, tilgjengelig for alle statens borgere og bygd på Grunnlovens prinsipper. Kodifikasjon og konstitusjon dreier seg særlig om 1800-tallets Norge, men trekker linjer fram til norsk etterkrigstid og til andre nordiske og europeiske lovbokprosjekter.

 

"Kodifikasjon og konstitusjon" er den andre boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

Se mer om prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Publisert 28. apr. 2016 12:19 - Sist endret 4. juli 2017 12:55