Seminar: Grunnloven og borgernes politiske kompetanse

Prosjektet Grunnloven og politisk kompetanse holder sitt tverrfaglige hovedseminar om forholdet mellom Grunnloven og spørsmålet om politisk kompetanse for statens borgere.

 

Spørsmålet om innholdet av borgerens politiske kompetanse er stadig et tema innenfor dagens statlige forvaltningsordninger og vidt drevne fagspesialiseringer. Observasjonen av den mangfoldige politiske prosessen har stor betydning av analysen av hva borgenes politisk kompetanse har vært i ulike faser av Grunnlovens historie.

Seminaret er gratis, men på grunn av lunsj er påmeldingsfristen 25. august. 

Påmelding til prosjektkoordinatoren Eugenia Blücher - eugenia.bluecher@jus.uio.no

 

Program

Dag 1 - torsdag 30. august

09.00 Innledning: Nils Rune Langeland

09.30 Einar Lie: "Økonomisk ekspertise i stat og offentlighet i norsk etterkrigstid."

10.20 Cathrine Holst: "Fra demokrati til epistokrati? Tendenser i nyere demokratiteori."

11.10 Bård Frydenlund: "Før Max Weber: Privat-offentlige oppfatninger av politisk skikkethet i Norge og USA 1770-1830."

12.00 Andreas Føllesdal: "Hvis det norske forbudet mot dobbelt norsk statsborgerskap er løsningen, hva er problemet?"


12.50-13.50 Lunsj


13.50 - 14.40  Nils Rune Langeland: "Om Stemmeretten. Frå eidssvoren borgar til anonym interessent."

 
                            

Dag 2 - fredag 31. august

10.00  Flemming Mikkelsen: "Folkelige protestbølger og demokrati i Danmark 1700-2000 set i et internationalt perspektiv."

11.00  Dag Michalsen: "Formell og materiell lovgivningskompetanse: Hvem skapte rett etter 1814?"

12.00  Haakon Evju: "«Skrivefrihedens Rigsdag». Patriotisme, trykkefrihet og dansk-norske skrivende  embetsmenns politiske deltakelse på 1790-tallet."


13.00-14.00 Lunsj


14.00  Erling Sandmo: "Kongens klare røst. Om Opera som regjeringskunst i Sverige på slutten av 1700-tallet."

14.50  Anette Storli Andersen: "Teateret og Riksforsamlingen på Eidsvoll."

 


 

Publisert 7. okt. 2011 10:33 - Sist endret 28. apr. 2016 12:24