Første bok i serien: Frihetens forskole

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København" er den første boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Boken er sluttproduktet av delprosjektet Johan Frederik Wilhelm Schlegel, kantianisme og Grunnloven ledet av professor Ola Mestad (UiO).

"Frihetens forskole" er den første boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør. Bøkene blir gitt ut på PAX forlag.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

 

Om boken:

Våren 1814 ble den norske grunnloven utarbeidet på fem hektiske uker. Hvorfor ble den så vellykket? Formelt gjelder den fortsatt, som verdens nest eldste gjeldende grunnlov.

Kjernespørsmålet i boken er hvilken intellektuell bakgrunn de sentrale eidsvollsmennene hadde som gjorde mulig et slikt raskt og vellykket grunnlovsarbeid. Situasjonen var krevende, krig truet, og statsordningen skulle grunnleggende endres. Svaret ligger i den utdannelsen og det intellektuelle miljøet der de utdannete grunnlovsfedrene hadde sin studie- og embetstid i København i slutten av 1700- og tidlig på 1800-tallet.

I boken tar en rekke ledende forskere for seg det intellektuelle miljøet i København. Særlig trukket frem blir det hittil oversette arbeidet til professor J.F.W. Schlegel. Han diskuterte i sin naturrett tidens moderne statsrettslige og samfunnsfilosofiske spørsmål og ordninger.

Å studere i København under høykonjunkturen på 1790-tallet, med en relativt vid ytringsfrihet og stor offentlig interesse for tidens europeiske og transatlantiske utvikling, gav sterkere impulser til frihet enn det i ettertid er lett å tenke seg om det strenge dansk-norske eneveldet. Disse impulsene innenfor rettsvitenskap, filosofi, statistikk og teologi blir i boken også satt inn i lengre historiske linjer.

Boken gir en hovednøkkel til forståelsen av hvordan grunnloven kunne bli som den ble. Den egner seg for alle som vil forstå grunnlovens historie og for alle som er interessert i nordeuropeisk politisk idéhistorie i revolusjonenes tid.

Boken kan kjøpes her.

 

Boklansering:

Boken ble lansert fredag 7. juni, på Domus Bibliotheca. På programmet stod kommentarer fra professor emeritus Francis Sejersted, forsker Mona Ringvej og sivilombudsmannen Arne Fliflet.

 

Ola Mestad taler under lanseringen. Foto: Eugenia Blücher

Publisert 12. juni 2013 14:55 - Sist endret 28. apr. 2016 12:33