Førseminar: "Grunnloven mellom tolkning og endring" (Bergen)

Det skal holdes et førseminar i prosjektet "Grunnloven mellom tolkning og endring".

Prosjektet "Grunnloven mellom tolkning og endring" er en del av NFR-1814 "Nye perspektiver på Grunnloven".

Program

09.45 Kaffe, te


10.00 Introduksjon v/Eirik Holmøyvik
10.15 Ragnhildur Helgadóttir: Hvordan skabes en (islandsk) grundlov? Grundlovsændringer, sædvaneret og praksis 1874-2011
 

11.05 Pause
 

11.15 Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.: Hva er grunnlovskonservatisme?
11.45 Eivind Smith: «Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold.»
12.15 Synne Sæther Mæhle: Om tolking av grunnlovstekst
 

12.45 Lunsj
 

13.15 Karl Harald Søvig: Fra forfatningsstat til velferdsstat
13.45 Benedikte Moltumyr Høgberg: Tolkning av Grunnloven §§ 97 og 105 i endring med samfunnsutviklingen?
14.15 Gunnar Grendstad: Bare er et spill for galleriet? Dommervoteringer i 26 plenumssaker med dissens
 

14.45 Pause
 

15.00 Anine Kierulf: Utenfra og innenfra: Om menneskerettigheter og grunnlovstolking
15.30 Eirik Holmøyvik: Frå revolusjon til restaurasjon: Grunnlovstolkinga i maktfordelingsspørsmål 1814-1884


16.00 Oppsummering
 

Påmelding til prosjektkoordinatoren Eugenia Blücher eugenia.bluecher@jus.uio.no innen 10. mars.

Publisert 29. nov. 2011 14:45 - Sist endret 28. apr. 2016 12:38