Fjerde bok i serien: Unntakstilstand og forfatning

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett " er den fjerde boken i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Forsideillustrasjon: Bokomslag med bildet "Barricade de l'angle des Boulevards Voltaire and Richard-Lenoir pendant la Commune de Paris de 1871". Foto: PAX.

"Unntakstilstand og forfatning" er den fjerde boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør. Bøkene blir gitt ut på PAX forlag.

Les mer om delprosjektet og deltakere her.

 

Om boken

Grunnloven blir ofte skrevet i unntakstilstander, men skal paradoksalt nok virke i normaltilstander. Men de fleste grunnlover fra de siste 200 årene er blitt satt helt eller delvis til side: Hvordan skal vi forstå denne dimensjonen ved det konstitusjonelle? Selv med Norges stabile statshistorie har unntakslignende tilstander også her rokket ved Grunnloven. Giorgio Agambens påstand fra 2004 om at det i dagens samfunn råder en permanent unntakstilstand - er det en riktig diagnose? Er den rette balansen mellom grunnlovenes rettsstatlighet og statens behov for sikkerhetsstatlighet funnet? Denne boken er den første som på norsk tar opp spørsmål om grunnlov og unntakstilstand i sin fulle bredde.

Boken kan kjøpes her.

 

Boklansering

Boken ble lansert 11. oktober på Litteraturhuset. På programmet stod speed-foredrag fra bidragsyterne Hans Petter Graver, Inger Johanne Sand, Jørgen A. Stubberud og Christoffer C. Eriksen, og kommentarer ved bl.a. professor Helge Høibraaten (NTNU), førsteamanuensis Morten Kinander (BI), og professor emeritus Trond Nordby (UiO).

Dag Michalsen innleder boklanseringen på Litteraturhuset.

Jørgen A. Stubberud under boklanseringen på Litteraturhuset.

Morten Kinander kommenterer under boklanseringen på Litteraturhuset.

Foto: Eugenia Blücher

 

Publisert 18. okt. 2013 15:59 - Sist endret 28. apr. 2016 12:42