Hovedseminar: Forfatning og unntakstilstand (Oslo)

Det holdes et hovedseminar til delprosjektet Forfatning og unntakstilstand.

Seminaret holdes 27.-28. oktober 2011.

Påmelding

Påmelding sendes til prosjektkoordinator Eugenia Blücher: eugeniablu@gmail.com. Påmelding inkluderer lunsj. 

 

Program

DAG 1: Torsdag 27. oktober (09.00-16.00)

 

Fra kl 08.45-09.15

Kaffe m.m.

Kl 09.15-10.00

Dag Michalsen: Åpning og introduksjon av temaet

Kl 10.00-11.00

Ragnhildur Helgadóttir: Konstitutionel nödret i Island og betydningen af EMK

Kl 11.00-12.00

Hans Petter Graver: Det er i unntaket retten prøves

Kl 12.00-13.00

Lunsj

Kl 13.00-14.00

Helge Jordheim: Hypo/kris/i. Koselleck og krisens retorikk

Kl 14.00-15.00

Jørn Jacobsen: Strafferett og unntakstilstand

Kl 15.00-1600

Mona Ringvej: Thranebevegelsen og statens sikkerhet

 

 

DAG 2: Fredag 28. oktober    (09.00-16.00)

            

Kl 9.00-10.00

Jørn Øyrehagen Sunde: Riksrett og HR’s plenumsdommar som unnatakstilstand

Kl 10.00-11.00

Nils Rune Langeland: Carl Schmitt og unntakstilstand

Kl 11.00-12.00

Anders Løvlie: Beredskapslov, nødrett og unntak

Kl 12.00-13.00

Lunsj

Kl 13.00-14.00

Christoffer Eriksen: Hvordan kan unntakstilstand erklæres utenfra?

Kl 14.00-15.00

Geir Heivoll: Legalitetsprinsippet og politiets generalfullmakt – perspektiver på forfatning og politimyndighet ved unntakstilstand

Kl 15.00-16.00

Dag Michalsen: Unntakstilstand i norsk forfatningshistorie

 

Publisert 7. okt. 2011 10:53 - Sist endret 28. apr. 2016 12:42