Et trygdesystem i sterk forandring (avsluttet)

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De mange reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. Prosjektet har fokusert særlig på seks viktige lovendringer som nylig er gjennomført eller er nært forestående.

Mål

Hovedmålet for dette prosjektet er å gjennomføre en overordnet, helhetlig analyse av den nye rettssituasjonen som er under etablering innen trygderett.

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. Hovedmålet for dette prosjektet er å gjennomføre en overordnet, helhetlig analyse av den nye rettssituasjonen som er under etablering innen trygderett. Prosjektet fokuserer særlig på seks viktige lovendringer som nylig er gjennomført eller er nært forestående:

  • Innføring av obligatorisk tjenestepensjon
  • Nytt administrasjonssystem (NAV)
  • Nytt alderspensjonssystem
  • Nye ordninger for uføre
  • En samlet ordning med tidsbegrenset inntektssikring
  • Ny europeisk forordning om koordinering av trygdeytelser

Ph.d.-prosjekter tilknyttet prosjektet

Dokumenter og prosjektomtale

Hovedpublikasjoner:

  • Asbjørn Kjønstad: Innføring i trygderett (4.utgave). Oslo: Universitetsforlaget, 2009. ISBN 978-82-15-01486-9.
  • Imran Haider: Folketrygdlovens inntektsbegreper  (doktoravhandling forsvart ved UiO 28.8.2013)

Finansiering

Prosjektet har fått en bevilgning på 3,75 millioner fra Norges forskningsråd under VAM-programmet (Velferd, arbeid og migrasjon) som bl.a. finansierer et doktorgradsprosjekt (stipendiastillingen til Imran Haider ved Institutt for offentlig rett) og  8 studentstipender i perioden 2008-2011.

Samarbeid

Prosjektet ledes av professor Asbjørn Kjønstad. Det er et samarbeid mellom trygderettsmiljøet på Institutt for offentlig rett og forsikringsrettsmiljøet ved Nordisk institutt for sjørett (primært professor Trine-Lise Wilhelmsen og stipendiat Kaja de Vibe Malling).

Publisert 14. okt. 2009 16:34 - Sist endret 14. mai 2019 10:25