Utdanningsrett

Det juridiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo ser det som sitt nasjonale ansvar å sørge for en kompetanseheving i utdanningsrett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Om prosjektet

Etterspørselen etter undervisning på dette feltet er stor, både fra jurister og fra fagfolk innenfor utdanningssektoren, og det er stort behov for forskning. Utdanningsretten ligger meget godt til rette for et samarbeid mellom Det juridiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Juristene trenger den faglige forståelsen av utdanningsfeltet mens fagfolk innen utdanning trenger juridisk forståelse av det normative rammeverket.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har en unik kompetanse i styring og ledelse av skolen, og Det juridiske fakultet har engasjert seg i juridisk forskning på feltet. Derfor har dekanene ved de to fakultetene i fellesskap besluttet å opprette et prosjekt med sikte på å etablere utdanningsrett som universitetsfag og forskningsfelt, og har nedsatt en styringsgruppe med dette som mandat.

I det videre arbeidet med prosjektet vil det bli foretatt en kartlegging av de ulike brukernes behov for undervisning og forskning innenfor dette faget.

Styringsgruppe

Fra Det juridiske fakultet:

  • Professor Kirsten Sandberg (leder)
  • Professor Eivind Smith
  • Førsteamanuensis Jon Chr. Fløysvik Nordrum

Fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet:

  • Professor Berit Karseth
  • Professor Jorunn Møller
  • Postdoktor Jeffrey Hall
Emneord: utdanningsrett
Publisert 27. jan. 2017 13:22 - Sist endret 8. juni 2020 13:03