Kirsten Sandberg

Bilde av Kirsten Sandberg
English version of this page
Telefon +47 22850043
Rom 228
Treffetider Ta kontakt på e-post for avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Domus Biblioteca (Vestbygningen på Universitetsplassen)
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo som stipendiat og amanuensis siden 1985, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Hun ble professor i 2004 og var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009. Konstituert høyesterettsdommer i tre måneder 2010-2011. Medlem av FNs barnekomité 2011-2019, leder av denne i to år 2013-2015.

Forskningsfelt

Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig ulike aspekter ved FNs barnekonvensjon. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

 

CV

Emneord: Barnerett, Forvaltningsrett, Kvinnerett, Velferdsrett, Utdanningsrett
Publisert 14. mars 2008 09:40 - Sist endret 26. jan. 2021 08:57