Strafferett og straffeprosess

Strafferetten omhandler reglene om forbrytelse og straff, mens straffeprosessreglene sier hvordan straffbare handlinger skal etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles i rettsapparatet.

Presentasjon av området

Strafferetten deles gjerne skjematisk inn i to deler; en alminnelig og en spesiell del. I den alminnelige delen behandles de reglene som er felles for de fleste straffbare handlinger, blant annet vilkårene for å straffe (ansvarslæren), reaksjonene som ilegges den skyldige (reaksjonslæren) og fullbyrdelse av reaksjonene (fullbyrdelseslæren). Den spesielle strafferett behandler de enkelte straffebud, som beskriver den enkelte straffbare handling (forbrytelseslæren).

Straffeprosessen omhandler reglene for hvordan straffbare handlinger skal etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles i rettsapparatet.

Studieprogrammer og emner

Faglige koblinger

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 30. juni 2020 13:32