Anine Kierulf

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Anine Kierulf
English version of this page
Telefon +47 22859620
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Domus Biblioteca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Anine Kierulf (f. 1974) er cand.jur. fra UiO, LL.M. fra Northwestern University (2001) og advokat (2003). Hun har tidligere vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og senioradvokat i advokatfirmaet Schjødts prosedyreavdeling. Kierulf var forsker ved UiO 2009-2014, og gjesteforsker ved University of Chicago i 2010. Hun disputerte med en avhandling om prøvingsretten og domstolenes demokratiske rolle i det norske system i 2014, utgitt som "Judicial review in Norway - a Bicentennial Debate", Cambridge University Press, 2018. Fra 2017-2020 var hun fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), der hun nå er tilknyttet som spesialrådgiver.

http://no.wikipedia.org/wiki/Anine_Kierulf

Forskningsfelt

Statsrett

Menneskerettigheter

Allmenn rettsteori

Rettskildelære

Verv, annet

Anine Kierulf er spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), styremedlem i Fritt Ord, Montebellostiftelsen, Ord og Form og medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Emneord: Ytringsfrihet, Allmenn rettsteori, Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett
Publisert 2. jan. 2020 13:01 - Sist endret 9. juni 2021 13:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter