Anine Kierulf

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Anine Kierulf
English version of this page
Telefon +47 22859620
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Domus Biblioteca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Anine Kierulf (f. 1974) er cand.jur. fra UiO, LL.M. fra Northwestern University (2001) og advokat (2003). Hun har tidligere vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og senioradvokat i advokatfirmaet Schjødt.

Kierulf var PhD-stipendiat ved UiO 2009-2014, og gjesteforsker ved University of Chicago i 2010. Hennes avhandling om prøvingsretten og domstolenes demokratiske rolle i det norske system ble publisert som "Judicial review in Norway - a Bicentennial Debate", Cambridge University Press, 2018.

Fra 2017-2020 var hun fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), der hun nå er tilknyttet som spesialrådgiver.

I 2021-22 ledet hun et offentlig utvalg som så på utfordringer for ytringsfriheten i akademia, se NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

http://no.wikipedia.org/wiki/Anine_Kierulf

Twitter: @anineki 

Forskningsfelt

Statsrett

Menneskerettigheter

Allmenn rettsteori

Rettskildelære

Bistillinger, verv, annet

Anine Kierulf er spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), styremedlem i Fritt Ord, Montebellostiftelsen og Ord og Form. Hun underviser ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Forsvarets høgskole, leder sammen med professor Eirik Holmøyvik (UiB) UDs årlige kurs i rettsstat og demokrati og holder jevnlig foredrag for departementene, offentlige etater, frivillige organisasjoner og foreninger og private aktører.  

Emneord: Ytringsfrihet, Allmenn rettsteori, Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, Strafferett

Publikasjoner

Akademisk ytringsfrihet, NOU 2022:2

Hva er ytringsfrihet? Universitetsforlaget. (2021)

Rett frem Fagbokforlaget. (2020)

Judicial Review in Norway – A Bicentennial Debate, Cambridge University Press (2018)

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Katrine; Kierulf, Anine & Holmboe, Morten (2022). Rett og Slett: #27: Akademisk ytringsfrihet – del II. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine; Holmboe, Morten & Kierulf, Anine (2022). Rett og Slett: #26: Akademisk ytringsfrihet – del I. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad; Kierulf, Anine; Graver, Hans Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Langford, Malcolm; Graver, Hans Petter & Kierulf, Anine (2018). Det er grunn til bekymring for foretaksmodellen i universitets- og høyskolesektoren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2017). - Daniel vernes av ytringsfriheten. [Avis]. Tønsberg Blad.
 • Kierulf, Anine (2017). Forklaring av dom for deltakelse i og rekruttering til terrororganisasjon. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Kierulf, Anine (2017). - Også ytringsfrihet er ulikt fordelt. [Avis]. Kåkå Kverulantkatedralen.
 • Kierulf, Anine (2017). - Stor forskjell på revy og dagsrevy. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Kierulf, Anine (2017). Demokratene bør godta Gorsuch . Minerva (nettutgaven).
 • Kierulf, Anine (2017). Forvirring om grunnlovsparagraf. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Kierulf, Anine (2017). Ber mediene om oppvask - om tillit i en politisk korrekt og postfaktuell mediehverdag. [Avis]. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine (2017). Komiker legger ut bilder av folk på Instagram med morsom tekst - rettslige problemstillinger. [Radio]. NRK P3 "Verdens rikeste land".
 • Kierulf, Anine (2017). Gi meg en grunn! Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Kierulf, Anine (2017). - Problematisk om Det hvite hus bidrar til å undergrave maktkritisk journalistikk. [Fagblad]. journalisten.no.
 • Kierulf, Anine (2017). Ekspert frykter undergraving av maktkritisk journalistikk. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Kierulf, Anine (2017). Trumps politiske forslag - forholdet til den amerikanske grunnloven. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2017). Norske muslimers vurdering av straff for blasfemi. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2017). 41 prosent av norske muslimer vil straffe blasfemi. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kierulf, Anine (2016). Menneskerettskonvensjoner blir ikke til Grunnlov i Norge. ABCnyheter.no.
 • Kierulf, Anine (2016). Dette ble bedre i 2016. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Kierulf, Anine (2016). Forvirring i menneskerettsstaten. Minerva (nettutgaven).
 • Kierulf, Anine (2016). - Skaper martyrer og rettsstatsforakt. [Avis]. Minerva.
 • Kierulf, Anine (2016). Snowden - den norske historien. [Avis]. Dagsavisen.
 • Kierulf, Anine (2016). Ytringsfrihet bør finne sted - også i sosiale medier?
 • Kierulf, Anine (2016). Trandum-lege: Bygg grensegjerde mot Sverige NÅ. [Internett]. nrk.no.
 • Kierulf, Anine (2016). Får opp til 40.000 i søppelmulkter. [Fagblad]. Kommunal Rapport.
 • Kierulf, Anine (2016). Religionspolitikk - paneldebatt.
 • Kierulf, Anine (2016). Regjeringen twitterkonto - lite siviliserte offentlighetsbidrag. [Avis]. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine (2016). Sensur på Facebook - strukturelle og prinsipielle spørsmål. [TV]. TV2 God morgen Norge.
 • Kierulf, Anine (2016). Om ytringsfrihet og lojalitetsplikt.
 • Kierulf, Anine (2016). Hva nå? Ledet paneldiskusjon om domstolenes uavhengighet fremover.
 • Kierulf, Anine (2016). Hvordan bli sett og hørt?
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Pierre de Vos.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan E. (2016). MR-forum: Asylrett / Asylpolitikk i 2016.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan E. (2016). MR-forum: Rettssikkerhetens mange ansikter.
 • Kierulf, Anine (2016). I retten etter netthets. [Avis]. Vårt Land.
 • Kierulf, Anine (2016). Facebook myker opp naken-regler. [Internett]. tv2.no.
 • Kierulf, Anine (2016). Orwells 1984, Facebook og Snowden. [Avis]. Dagsavisen.
 • Kierulf, Anine (2016). 4th Trans-Europan Moot Court Competition in Human Rights, Finals.
 • Kierulf, Anine (2016). Chair, session IV on Hate Speech.
 • Kierulf, Anine (2016). Ekspertutvalg skal granske varslingsreglene. [Fagblad]. journalisten.no.
 • Kierulf, Anine (2016). Ekspertutvalg nedsettes for endring av varslingsreglene. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Kierulf, Anine (2016). Refser regjeringens twitring. [Avis]. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine (2016). Etterord, Nittenåttifire. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205483330. s. 349–362.
 • Kierulf, Anine (2016). Rett på sak - om Grunnloven.
 • Kierulf, Anine (2016). Anine Kierulf tar bladet fra munnen. [Avis]. Dagsavisen.
 • Kierulf, Anine (2016). Vi trenger ikke vern mot ytringer, men trening i argumentasjon. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Kierulf, Anine (2016). Trigger warnings og safe spaces - utfordring eller nødvendighet? [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2016). Facebook som samfunnsaktør. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2016). Om Facebooks sensurpraksis. [Radio]. NRK P3, "Verdens rikeste land".
 • Kierulf, Anine (2016). Facebooks vilkårlighet. [Avis]. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine (2016). Ikke nakne menneske. [Avis]. Dag og Tid.
 • Kierulf, Anine (2016). Tusenvis deler dette bildet på Facebook i protest. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Kierulf, Anine (2016). Facebook sensurerte nettopp en norsk ekspert på ytringsfrihet. [Internett]. NRK Beta.
 • Kierulf, Anine & Sunde, Jørn Øyrehagen (2016). Trenger vi en grunnlovsdomstol? [Radio]. NRK Ekko.
 • Kierulf, Anine (2016). Dømt for hat mot muslimer på Facebook. [Avis]. Aftenposten.
 • Kierulf, Anine (2016). Politiet googlet høyreekstremist - så beslagla de våpnene hans. [Avis]. Aftenposten.
 • Kierulf, Anine (2016). Kritiserer hemmelige råd om åpenhet. [Fagblad]. Kommunal Rapport.
 • Kierulf, Anine (2016). Veileder for UiOs lag i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.
 • Kierulf, Anine (2016). Hva med litt juridisk journalistikk? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Kierulf, Anine (2016). Om ansattes ytringsfrihet i sosiale medier. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2016). Ja, vi elsker ytringsfrihet og nyanser. MRbloggen.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - terrorbekjempelse og rettsstaten Med Jon Fitje Hoffmann, Jon Wessel-Aas og Sveinung Rotevatn.
 • Kierulf, Anine (2016). - Noen av ytringene kan rammes av straffeloven. [Avis]. Aftenposten.
 • Kierulf, Anine (2016). - Vet for lite om Høyesteretts makt. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Kierulf, Anine; Wessel-Aas, Jon & Strømme, Vidar (2016). Mener Michael Tetzschner at Sivilombudsmannen bør avskaffes? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine & Bostad, Inga (2016). To damer og en te' - med Marina Nemat.
 • Kierulf, Anine & Helgesen, Jan Erik (2016). MR-forum - asylrett og asylpolitikk.
 • Kierulf, Anine (2016). Reflections on Norwegian Supreme Court Legitimacy.
 • Kierulf, Anine (2016). Nei til bønnepause. [Avis]. Vårt Land.
 • Kierulf, Anine (2016). Democratic liberties at risk – are we in danger of compromising democratic principles and human rights in the fight against extremism and terror?
 • Kierulf, Anine (2016). Pressen som overdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2016). Refleksjoner om Høyesteretts makt og legitimitet.
 • Kierulf, Anine (2016). Pressen som overdommere i Breiviksaken - debatt med Hanne Skartveit. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2016). Anken i Breiviksaken. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Kierulf, Anine (2016). Merkel driver voksenopplæring av Erdogan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2016). Karpe diem forsvarer seg mot hets-anklager. [Avis]. Vårt Land.
 • Kierulf, Anine (2016). Merkels understrekning av rettsstaten i saken Böhmermann. [Radio]. NRK Urix.
 • Kierulf, Anine (2016). Merkel åpner for straffeforfølgelse av Erdogan-satire. [Internett]. NRK.no.
 • Kierulf, Anine; Basit, Saira; Bovim, Gunnar; Høgestøl, Sofie Alexandra Engli; Helgesen, Vidar & Dybdahl, Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-583-1493-3. 2022(2).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2020 13:01 - Sist endret 11. okt. 2022 09:12

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter