Anne Robberstad

Bilde av Anne Robberstad
English version of this page
Telefon +47-22859415
Treffetider Torsdager kl.14.30 - kl.15.30
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand jur 1976, mange års advokatpraksis, universitetsstipendiat 1994 - 1998, dr juris fra 1999, post doc fra 2001 og professor fra 2006.

Forskningsfelt

Sivilprosess og straffeprosess.

Utvalgte publikasjoner

  • Mellom tvekamp og inkvisisjon.Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling. Universitetsforlaget, Oslo 1999
  • "Norske dommeres plikt til å veilede om EØS-retten" i Lov og Rett 2002, s 195-223
  • Bistandsadvokaten. 3. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2014
  • Rettskraft, Fagbokforlaget 2006
  • Sivilprosess, 3. utgave, Fagbokforlaget 2015

Publikasjoner fra Bibsys

Emneord: Sivilprosess, Straffeprosess
Publisert 14. mars 2008 09:39 - Sist endret 22. mai 2018 13:55