Hilde Kristin Ellingsen

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publikasjoner

  • Ellingsen, Hilde K. (2018). Effective judicial protection of individual data protection rights: Puškár. Common market law review. ISSN 0165-0750. 55, s. 1879–1898. Fulltekst i vitenarkiv
  • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby & Ellingsen, Hilde K. (2018). Norway. I da Cruz Vilaça, José Luís; Vasconcelos, Rita Leandro; Gorjão-Henriques, Miguel & Saavedra, Alberto (Red.), The internal market and the digital economy. Congress Procceedings Vol.1. Livraria Almedina. ISSN 978-972-40-7478-8. s. 542–550.
  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Judicial review of administrative decisions in domestic Courts. Union Law requirements on the locus standi of individuals. I Cadiet, Loîc; Hess, Burkhard & Isidro, Marta Requejo (Red.), Approaches to Procedural Law; The Pluralism of Methods. Nomos. ISSN 9783848743094. s. 509–534. doi: 10.5771/9783845285122-507.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ellingsen, Hilde K. (2021). Standing to enforce European Union law before national courts. Hart Publishing Ltd. ISBN 9781509937141. 255 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Fredriksen, Halvard Haukeland; Ellingsen, Hilde K.; Sivertsen, Eyvin; Magnus, Marianne Nergaard & Rentola, Essi (2021). NOU 2021:8 Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser . Departementenes sikkerhets- og ser viceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1483-4. 2021(8).
  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Standing to enforce European Union Law before national Courts. EU Law requirements on the legal standing of individuals. UiO. Faculty of law. ISSN 1890-2375. 2017(118).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2022 13:12 - Sist endret 8. feb. 2022 13:12