Etter- og videreutdanning

Det juridiske fakultet tilbyr faglige seminarer og kurs som etter- og videreutdanning. I tillegg kan du avlegge en del emner uten opptak til et studieprogram. Mange av tilbudene henvender seg til jurister, men vi har også tilbud for offentlige ansatte og andre.

Emner

Fakultetet tilbyr emner på både laveregradsnivå og høyeregradsnivå. Institutt for offentlig retts ansatte har hovedansvaret for undervisningen på en rekke valgemner på 5.avdeling av masterstudiet i rettsvitenskap.

Undervisningen tilrettelegges ikke for deg som er i arbeid på dagtid, men du kan ta emnene uten opptak til studieprogram.

Offentligrettslige emner for ikke-jurister - (lavere grads nivå)
Juridiske emner på bachelornivå - (lavere grads nivå)
Juridiske emner på masternivå - (høyere grads nivå)

Publisert 14. okt. 2009 10:23 - Sist endret 30. juli 2013 11:00