Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse

Europarettslunsj med innledning fra Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett.

EFTA-domstolen
Foto: Flickr

EFTA-domstolen avsa 5. mai sin rådgivende uttalelse i den såkalte "NAV-saken", sak E-8/20. Med sine svar på Høyesteretts 16 spørsmål om tolkningen av trygdeforordningen og EØS-avtalens hoveddel slår EFTA-domstolen uttrykkelig fast at norsk praksis har vært feil helt siden 1994.

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon om EFTA-domstolens avgjørelse.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 11. mai 2021 13:19 - Sist endret 1. juni 2021 09:11