"Le droit communautaire – c’est moi !": Dansk EF-ret som social og juridisk kampplads

Felles lunsjseminar med forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, med innledning fra Magnus Esmark, ph.d.-student ved iCourts Centre of Excellence for International Courts, Københavns Universitet.

Bildet kan inneholde: yttertøy, dagtid, bygning, belysning, by.
Foto: Mediawiki / News Öresund

Hvordan udmønter EU-retten, som den produceres af aktører og institutioner i ’Europa’, sig konkret som juridisk praksis blandt nationale aktører?  Studier i europæisk integration tager ofte EU-retten for givet, og behandler en anderledes (’fejlagtig’) national anvendelse som anomalier eller udtryk for misforståelser, modvilje eller lignende. Dette projekt forsøger at vende forståelsen af integration den anden vej – som en grundlæggende national proces.

Gennem en kombination af teori og metode hentet fra refleksiv sociologi samt juridisk metode forsøger jeg at vise, hvordan den danske integrationsproces i EF – og senere EU – først og fremmest har haft udgangspunkt i det nationale juridiske felt og dets magtstrukturer. På grundlag af dette peger projektet på, at EU-retten ikke bare bliver anvendt på en specifik måde i Danmark, men også at denne måde er tæt knyttet til de sociale strukturer i Danmark, konkret ved at genbesøge to (i Danmark) velkendte sagskomplekser om vestbroen over Storebælt samt en ulovlig afgift, AMBI’en for at illustere særligt statens specielle rolle.

I en bredere kontekst lægger oplægget op til debat om, dels hvordan vi kan forstå europæisk integration som en national proces snarere end en europæisk, dels hvordan kampen om EU/EØS-rettens anvendelse ikke bare sker i store ’pushback’-sager som eks. den danske Ajos-dom, men i hver eneste udsagn om retten.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 11. jan. 2022 08:24 - Sist endret 17. jan. 2022 08:43