2022

Tidligere

tekst, ansikter, rosa
Tid og sted: 15. juni 2022 15:0017:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Universitetsforlaget og Senter for europarett inviterer til lansering av Oversikt over EØS-retten.

Det blir innlegg ved høyesterettsdommer Henrik Bull og advokat Hilde K. Ellingsen, og spørsmålsrunde med forfatterne.

chairs, green
Tid og sted: 28. apr. 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning av Veslemøy Lode.

eu, flag, klubbe
Tid og sted: 21. apr. 2022 09:0022. apr. 2022 13:00, "Kjerka", Karl Johans gate 47, Domus Media Vest

Senter for europarett, UiO, og forskergruppen for europarett (BERG), UiB, arrangerer sitt første fellesseminar i europarett som er ment å skulle bli en årlig foreteelse.

Seminaret er lukket, men forskere ved UiO med europarettslig interesse er invitert til å delta. Påmelding er nødvendig.

chairs, green
Tid og sted: 7. apr. 2022 13:0014:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning fra Einar Bratteng, stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UiO) og advokat/partner i Advokatfirmaet Berngaard.

Bildet kan inneholde: identitetsdokument, pass, gjøre, magenta, materiell egenskap.
Tid og sted: 17. mars 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning fra Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen, stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: bil, dekk, parkeringslys for bil, landkjøretøy, bygning.
Tid og sted: 10. mars 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj om Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-79857 med innledning fra Mina Kristensen Bogsti, som har skrevet masteroppgave om EFTA-konvensjonen.

Bildet kan inneholde: deling, stående, gest, gjøre, finger.
Tid og sted: 17. feb. 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning fra Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 8. feb. 2022 12:0013:00, Zoom

Felles lunsjseminar med for marked, innovasjon og konkurranse, hvor professor Inger Berg Ørstavik innleder om "Bank Norwegian"-dommen.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, gjøre, magenta, merke.
Tid og sted: 3. feb. 2022 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning fra Martin Jonassen, vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, og Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett.

Bildet kan inneholde: yttertøy, dagtid, bygning, belysning, by.
Tid og sted: 20. jan. 2022 12:0013:00, Zoom

Felles lunsjseminar med forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, med innledning fra Magnus Esmark, ph.d.-student ved iCourts Centre of Excellence for International Courts, Københavns Universitet.