Fellesseminar i europarett for UiO og UiB

Senter for europarett, UiO, og forskergruppen for europarett (BERG), UiB, arrangerer sitt første fellesseminar i europarett som er ment å skulle bli en årlig foreteelse.

Seminaret er lukket, men forskere ved UiO med europarettslig interesse er invitert til å delta. Påmelding er nødvendig.

eu, flag, klubbe

Colourbox.com

Programmet er variert og inneholder en rekke ulike europarettslige temaer, og seminaret er et rundbordsseminar med korte innlegg og etterfølgende diskusjon.

Program
 

Dag 1 - Torsdag 21. april

Kl. 09.00-11.00 - Del 1: Interactions between the EU and the EEA legal orders?

 • Tarjei Bekkedal, “Kopierer EØS-avtalen EU-retten eller utvider den bare EU rettens virkeområde?»
 • Ingrid Barlund, «Nærmare om bruk av ikkje bindande-reglar på finanstilsynsområdet»

Kl. 11.00-11.15 - Pause

Kl. 11.15-12.30 - Del 2: Homogenitetsprinsippet i EØS

 • Halvard Haukeland Fredriksen, "Homogenitetsprinsippet etter Campbell og Scanteam"
 • Ole-Andreas Rognstad, "Homogenitetsprinsippets rekkevidde i tredjelandsforhold i lys av EUD dom i C-265/19 (RAAP)"  - Utgår av programmet!

Kl. 12.30-13.30 - Lunsj

Kl. 13.30-14.45 - Del 3: Ettervirkninger av NAV

 • Christian Franklin, "Proporsjonalitetsprinsippet etter NAV-sakene"
 • Finn Arnesen, "EØS-trollet i esken"

Kl. 14.45-15.15 - Pause

Kl. 15.15-17.15 - Del 4: Konkurranserett

 • Erling Hjelmeng, "Skyldkravet i konkurranseretten"
 • Eirik Østerud og Erling Hjelmeng, "EØS-rettslige krav til erstatningsrettslig ansvarssubjekt ved overtredelser av konkurransereglene"

Kl. 18.00 - Middag

Sted: Rodins Bistro & Bar, Karl Johans Gate 12B, Rodins.no
(Kun for de som har registrert deltakelse via nettskjema)

Dag 2 - Fredag 22. april

Kl. 09.00-10.45 - Del 5: Fagspesifikke sesjoner

 • Hilde K. Ellingsen, "EØS-rettens innvirkning på norsk forvaltningsrett og betydningen av det alminnelige prinsippet om god forvaltningsskikk"
 • Melanie Hack, "European Pillar of Social Rights as a catalyst for work-life balance in the EU and beyond"
 • Liliia Oprysk, "How much “new” public is too much? The CJEU in VG Bild-Kunst and non-exhaustive control over consumption of works protected by copyright"

Kl. 10.45-11.00 - Pause

Kl. 11.00-13.00 - Del 6: Stipendiatfremleggelser

 • Marte Dahl Reisæter, UiB
  «Introduksjon til PhD-prosjekt: EU-domstolenes legalitetskontroll av komplekse økonomiske vurderinger i konkurranse- og statsstøttesaker»
 • Eivind Marienborg,UiB
  «Bevegelsesfrihet og trygdekoordinering – kort presentasjon av avhandlingsprosjekt»
 • Håvard Holsen, UiB
  "Rettsforlik i privatretten"
 • Siri Kildahl Venemyr, UiO
  "Reparasjon av EØS-stridig forskjellsbehandling"
 • Kristina Stenvik, UiO
  «Ulike tilnærminger til parodier i nordisk rett og forholdet til parodiunntaket i EU-retten»
 • Morten Smedal Nadheim, UiO
  «Varemerkedirektivets krav til det norske varemerkeregisteret»
 • Trygve Harlem Losnedahl, UiO
  «Doktorgradsprosjekt (artikkelbasert): "Societal safety in EU public procurement law – ensuring the needs of public buyers?"

Kl. 13.00-14.00 - Lunsj

Påmelding

Vennligst registrer din påmelding via vårt nettskjema - senest 6. april.

Publisert 22. mars 2022 10:35 - Sist endret 21. apr. 2022 08:19