Senter for europaretts podcast

Logo for podcasten til Senter for europarett

På disse sidene legger vi løpende ut episodene i vår podcast. Målgruppen er jurister, men vi håper jusstudenter og andre jussinteresserte også kan ha glede av podcasten.

Podcasten har ikke en fast og bestemt ramme. Vi starter med noen episoder repetisjon av grunnleggende EØS-rettslige emner. Etter hvert kan du forvente at vi blant annet legger ut flere opptak av faglunsjer, og analyser og diskusjoner av aktuelle rettsavgjørelser. Dette er et overskuddsprosjekt, så bær over med oss at lydkvaliteten vil variere og at det gjøres svært begrenset med redigering av opptakene.

Podcasten er ennå i støpeskjeen, og vi setter pris på all mulig ris, ros og forslag til ønskede temaer og formater. Innspill kan sendes til Trygve Harlem Losnedahl, som er prosjektleder for podcasten t.h.losnedahl@jus.uio.no / 48 20 30 48.