Senter for europaretts organisering og råd

I henhold til dekanvedtak 27.9.2019 er Senter for europarett fra samme dato organisert som et fornyet senter med ny ledelse. Senteret skal være forankret i de tre instituttene; Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett. Senteret skal utad ha en selvstendig stilling.

Senterets ledelse

Senterråd

  • Senterets leder
  • Ledere ved Insitutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett
  • Ekstern representant
  • En av senterets øvrige medlemmer

 

Publisert 9. mars 2020 15:05 - Sist endret 10. mars 2020 11:06