Ole-Andreas Rognstad

Bilde av Ole-Andreas Rognstad
English version of this page
Telefon +47 22859551
Brukernavn
Besøksadresse 0162 Oslo Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

CV

Utvalgte publikasjoner

Undervisning

Emneord: Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett

Publikasjoner

 • Rognstad, Ole-Andreas (2022). Creations caused by humans (or robots)? Artificial intelligence and causation requirements for EU copyright law. I Pihlajarinne, Taina & Alén-Savikko, Anette (Red.), Artificial Intelligence and the Media - Reconsidering Rights and Responsibilities. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781839109966. s. 172–191.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Performing artists’ right to remuneration – on the junction of external treaty competence, national treatment, material reciprocity and fundamental rights: RAAP. Common market law review. ISSN 0165-0750. 58(5), s. 1523–1546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Sporting Events as Intellectual Property and Free Movement of Services - the Implication of the Premier League Case. I Senftleben, Martin (Red.), Intellectual Property and Sports. Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz. Wolters Kluwer. ISSN 978-94-035-3733-7. s. 291–303.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Revisiting the concept of ‘trade mark piracy’ in light of sustainable development goals: a discussion of the Norwegian ‘Apple Case’ . I Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (Red.), Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 134 4. s. 101–114.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). The RAAP Case of the CJEU - What Happened to Reciprocity? I Rosenmeier, Morten (Red.), Festskrift til Jørgen Blomqvist. Ex Tuto Publishing. ISSN 978-87-420-0041-0. s. 525–548.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). The Distribution Right and its Exhaustion. I rosati, eleonora (Red.), The Routledge Handbook of EU Copyright Law. Routledge. ISSN 9780367436964. s. 151–172.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Uredelig forskning - i spennet mellom juss og forskningsetikk. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 63–75.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler». Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 27(1), s. 50–72. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dusollier, Séverine; Benabou, Valérie-Laure; Bently, Lionel; Derclaye, Estelle; Dreier, Thomas & Geiger, Christophe [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). Comment of the European copyright society: Addressing selected aspects of the implementation of articles 18 to 22 of the directive (EU) 2019/790 on copyright in the digital single market. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. ISSN 2190-3387. 11(2), s. 132–148.
 • Metzger, Axel; Senftleben, Martin; Derclaye, Estelle; Dreier, Thomas; Geiger, Christophe & Griffiths, Jonathan [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Comment of the European copyright society: Selected aspects of implementing article 17 of the directive on copyright in the digital single market into national law. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. ISSN 2190-3387. 11(2), s. 115–131.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Rimelig vederlag ved opphavsrettsoverdragelser - om åndsverkloven § 69. I Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (Red.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030081. s. 148–165.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Riis, Thomas (2020). Comment of the European Copyright Society on the Implementation of the Extended Collective Licensing Rules (Arts. 8 and 12) of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. ISSN 2190-3387. 11(2), s. 101–109.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). "Accessory Exhaustion" - and Use of a Work as a Work. I Ohly, Ansgar (Red.), Transition and Coherence in Intellectual Property Law. Cambridge University Press. ISSN 9781108688529. s. 294–303.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Det nordiske ”handlingsrommet” på opphavsrettsområdet i lys av EU-/EØSretten – særlig om enerettighetene. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 89(1), s. 78–95. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Høyesteretts dom i HR-2019-1743-A (Popcorn Time). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–17.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett til smaker? EU-domstolens dom i sak C-310/17 (Levola Hengelo). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–18.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Geiger, Christophe; Janssens, Marie-Christine; Strowel, Alain & Xalabarder, Raquel (2019). The Delicate Scope of Economic Rights in the EU Copyright Law: Opinion of the European Copyright Society in Light of Case C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff (Cordoba case) (2019). European intellectual property review. ISSN 0142-0461. s. 335–338.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Senftleben, Martin; Angelpoulos, Cristina; Moscon, Valentina; Peguera, Miquel & Frosio, Giancarlo (2018). The Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights in the Framework of the EU Copyright Reform. European intellectual property review. ISSN 0142-0461. s. 149–163. doi: 10.2139/ssrn.3054967.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Poort, Joost (2018). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized. An Incentive Based Approach. I Hugenholtz, Peter Bernt (Red.), Rethinking Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change. Kluwer Law International. ISSN 9789041191038.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Article 65(2). Intellectual Property. I Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Red.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. s. 641–658. doi: 10.5771/9783845275796-641.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Linking - A Gordian Knot of Copyright Law. I karnell, gunnar (Red.), Liber Amicorum Jan Rosen. eddy.se ab. ISSN 978-91-85333-66-0. s. 681–694.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng. I Vinther, Torkild; Enebakk, Vidar & Hølen, Jacob Christian (Red.), Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52206-3. s. 130–154.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Immaterialrettigheter som objekts- eller subjektsrelaterte rettigheter? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129(5), s. 518–538. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-05-02.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 365–403.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Finn; Hammersvik, Simen; Hjelmeng, Erling Johan; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2022). Oversikt over EØS-retten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02519-3. 718 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 78990 134 4. 256 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02099-0. 600 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press. ISBN 9781139680318. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Lenker, plattformer, databaser - oversikt over EU-praksis på opphavsrettsområdet i 2021. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–15.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Wennersten, Ulrika (2021). Gunnar Karnell, Äres dem som äras bör!, Gunnar Karnells rättsvetenskapligt syftande 39 festskriftartiklar till 38 adressater, mest till kolleger 1970–2017, NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 342–358.
 • Eidsvold-Tøien, Irina; Rognstad, Ole-Andreas & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Remunerating Authors and Performers – Are Statutory Fair Compensation Provisions Sufficient?
 • Eidsvold-Tøien, Irina & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Remunerating Authors and Performers – Are Statutory Fair Compensation Provisions Sufficient?
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). EU/EØS-rettens kilder og deres betydning for norsk rett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Om plagiatbegrepet i forskning.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Intellectual Property and Data Protection - Divergence or Convergence?
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). PhD Opposition Liliia Oprysk.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Norge må justere vederlagsordningen for privatkopiering, mener jussprofessor Ole-Andreas Rognstad. EUs rettspraksis kan få følger for norske rettighetshavere. [Internett]. Musikkkultur.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Videresalg av e-bøker er ikke tillatt - EU-domstolens dom av 19. desember 2019 i sak C-273/18 (Tom Kabinet). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), s. 8–9.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Design and Intellectual Property.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Intellectual Property and Data Protection. Convergence or Divergence?
 • Heimer, Astrid Maria; Medola, Orsi, Fausto & Rognstad, Ole-Andreas (2019). “The creative space – perception, form, originality and novelty in design".
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Intellectual Property and the Concept of Property Rights.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett som eiendomsrett.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2019). Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–14.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett. Ny åndsverklov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(3), s. 21–22.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett. Virtuelle videoopptakere - EU-domstolens dom i sak C-265/16 (VCast). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(1).
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Når er forskningen uredelig?
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Restructuring Copyright in a Time of Highly Dynamic, Technological and Economic Change.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Sanctions for breach of CC Licenses.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Nordic IP.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Copyright Reconstructed.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett og kunstig intelligens.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Property Aspects of Intellectual Property.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). US Influence on Nordic Intellectual Property Law in Light of American and Scandinavian Legal Realism.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Artificial Intelligence and Copyright Ownership.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Et blikk utover og fremover.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Høyesterett og Il Tempo Gigante - En kommentar til Rune Ljostads artikkel i NIR 2018 s. 394. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 568–586. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Forslag til ny åndsverklov. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Nordic ECL Model.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Internasjonale rettskilder i norsk rett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Når er lenkingen en opphavsrettskrenkelse?
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Prop. 104 L (2016-17) – Lov om opphavsrett til åndsverk mv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). News Aggregation and Paywalls.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). A 'Unitary Approach' to Online Platforms and Intermediaries Liability.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Kompensasjonsordning for privatkopiering i fare - EU-domstolens dom i sak C-470/14 (EGEDA). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 4, s. 12–13.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Høringsnotat til ny åndsverklov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2, s. 12–16.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Lenker til ulovlig utalgt materiale - EU-domstolens dom i sak C-16/15 (GS Media). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 4, s. 11–12.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Midtveisevaluering Jonas Jensen.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Phd-opposisjon Sebastian Felix Schwemer.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Doktorgradsopposisjon Bernd Justin Jütte.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Unbearable Lightness of Linking .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Fairness in Academic Publishing Contracts .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Ny åndsverklov, hva betyr det?
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Right To A Reasonable Exploitation Concretized .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Forslag til ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The evolution of the economic rights in copyright – and why the evolved concepts collapse in the digital age .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The SatCab Directive in the Evolving Media Landscape .
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Changing Content of the Economic Rights – Illustrated by the ‘Retransmssion Right’.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Høringsutkast til ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Endringer i opphavsretten og plagiat.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Hjelmeng, Erling (2016). Opphavsrettslige territorialbegrensninger og «geo-blokking» .
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Poort, Joost (2015). The Right to a Reasonable Exploitation Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Restructuring the Economic Rights in Copyright – The Exclusive Right To A Reasonable Exploitation.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Digital Exhaustion and Linking – Recent CJEU Case Law and its Impact on Nordic Copyright Law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opphavsrettens grunnlag og utfordringer.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Senftleben, Martin (2015). Justifications of Copyrights Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Nyheter på opphavsrettsområdet mars 2014-mars 2015.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opposisjon phd, Jakob Linkis.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Avtalelisenser natur - og genialitet.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Mer om lenker: EU-domstolen, sak C-279/13 (C More), dom 26. mars 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2), s. 14–14.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:42 - Sist endret 8. nov. 2017 13:53