Ole-Andreas Rognstad

Bilde av Ole-Andreas Rognstad
English version of this page
Telefon +47 22859551
Brukernavn
Besøksadresse 0162 Oslo Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige kompetanseområder

CV

Utvalgte publikasjoner

Undervisning

Emneord: Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett

Publikasjoner

 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). The Distribution Right and its Exhaustion, In eleonora rosati (ed.),  The Routledge Handbook of EU Copyright Law.  Routledge.  ISBN 9780367436964.  Chapter 8.  s 151 - 172
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). The RAAP Case of the CJEU - What Happened to Reciprocity?, In Morten Rosenmeier (ed.),  Festskrift til Jørgen Blomqvist.  Ex Tuto Publishing.  ISBN 978-87-420-0041-0.  Kapittel 25.  s 525 - 548
 • Rognstad, Ole-Andreas (2021). Uredelig forskning - i spennet mellom juss og forskningsetikk, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Kapittel.  s 63 - 75
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler». Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  27(1), s 50- 72 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). "Accessory Exhaustion" - and Use of a Work as a Work, In Ansgar Ohly (ed.),  Transition and Coherence in Intellectual Property Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108688529.  Chapter 24.  s 294 - 303
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Det nordiske ”handlingsrommet” på opphavsrettsområdet i lys av EU-/EØSretten – særlig om enerettighetene. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  89(1), s 78- 95 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Rimelig vederlag ved opphavsrettsoverdragelser - om åndsverkloven § 69, I: Harald Irgens-Jensen & Camilla Vislie (red.),  Immaterialrett, kontrakter og erstatning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030081.  Kapittel.  s 148 - 165
 • Rognstad, Ole-Andreas & Riis, Thomas (2020). Comment of the European Copyright Society on the Implementation of the Extended Collective Licensing Rules (Arts. 8 and 12) of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law.  ISSN 2190-3387.  11(2), s 101- 109
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Høyesteretts dom i HR-2019-1743-A (Popcorn Time). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 16- 17
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett til smaker? EU-domstolens dom i sak C-310/17 (Levola Hengelo). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 17- 18
 • Rognstad, Ole-Andreas; Geiger, Christophe; Janssens, Marie-Christine; Strowel, Alain & Xalabarder, Raquel (2019). The Delicate Scope of Economic Rights in the EU Copyright Law: Opinion of the European Copyright Society in Light of Case C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff (Cordoba case) (2019). European intellectual property review.  ISSN 0142-0461.  s 335- 338
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Article 65(2). Intellectual Property, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Article 65(2).  s 641 - 658
 • Rognstad, Ole-Andreas & Poort, Joost (2018). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized. An Incentive Based Approach, In Peter Bernt Hugenholtz (ed.),  Rethinking Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change.  Kluwer Law International.  ISBN 9789041191038.  Chapter 5.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Senftleben, Martin; Angelpoulos, Cristina; Moscon, Valentina; Peguera, Miquel & Frosio, Giancarlo (2018). The Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights in the Framework of the EU Copyright Reform. European intellectual property review.  ISSN 0142-0461.  s 149- 163 . doi: 10.2139/ssrn.3054967
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Immaterialrettigheter som objekts- eller subjektsrelaterte rettigheter?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(5), s 518- 538 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-05-02
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Linking - A Gordian Knot of Copyright Law, In gunnar karnell (ed.),  Liber Amicorum Jan Rosen.  eddy.se ab.  ISBN 978-91-85333-66-0.  38.  s 681 - 694
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng, I: Torkild Vinther; Vidar Enebakk & Jacob Christian Hølen (red.),  Vitenskapelig (u)redelighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52206-3.  5.  s 130 - 154
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Intellectual Property Law, In Carl Baudenbacher (ed.),  The Handbook of EEA Law.  Springer.  ISBN 978-3-319-24341-2.  Part X Further Areas of Economic Law.  s 703 - 720
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Restructuring the Economic Rights in Copyright - Some Reflections on an "Alternative Model". Journal of the Copyright Society of the U.S.A..  ISSN 0886-3520.  62(4), s 503- 544
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). The CJEU's Recent Findings on Digital Exhaustion and Linking and its Impact on Nordic Copyright Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  84(6), s 624- 631
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). "Bruktsalg" av digitale filer? - noen refleksjoner, I:  Jon Bing: En Hyllest/A Tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Kapittel.  s 335 - 341
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Legally Flawed But Politically Sound? Digital Exhaustion of Copyright in Europe after UsedSoft. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1(1), s 1- 19 . doi: 10.5617/oslaw977

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04328-9.  383 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02099-0.  600 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press.  ISBN 9781139680318.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). EU/EØS-rettens kilder og deres betydning for norsk rett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Intellectual Property and Data Protection - Divergence or Convergence?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020, 21. oktober). Norge må justere vederlagsordningen for privatkopiering, mener jussprofessor Ole-Andreas Rognstad. EUs rettspraksis kan få følger for norske rettighetshavere.. [Internett].  Musikkkultur.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Om plagiatbegrepet i forskning.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). PhD Opposition Liliia Oprysk.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2020). Videresalg av e-bøker er ikke tillatt - EU-domstolens dom av 19. desember 2019 i sak C-273/18 (Tom Kabinet). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  22(1), s 8- 9
 • Heimer, Astrid Maria; Medola, Orsi, Fausto & Rognstad, Ole-Andreas (2019). “The creative space – perception, form, originality and novelty in design".
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2019). Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 14
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Design and Intellectual Property.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Intellectual Property and Data Protection. Convergence or Divergence?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Intellectual Property and the Concept of Property Rights.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2019). Opphavsrett som eiendomsrett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Artificial Intelligence and Copyright Ownership.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Copyright Reconstructed.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Et blikk utover og fremover.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Høyesterett og Il Tempo Gigante - En kommentar til Rune Ljostads artikkel i NIR 2018 s. 394. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (4), s 568- 586 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Nordic IP.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Når er forskningen uredelig?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett og kunstig intelligens.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett. Ny åndsverklov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(3), s 21- 22
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Opphavsrett. Virtuelle videoopptakere - EU-domstolens dom i sak C-265/16 (VCast). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(1), s 21
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Property Aspects of Intellectual Property.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Restructuring Copyright in a Time of Highly Dynamic, Technological and Economic Change.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). Sanctions for breach of CC Licenses.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2018). US Influence on Nordic Intellectual Property Law in Light of American and Scandinavian Legal Realism.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). A 'Unitary Approach' to Online Platforms and Intermediaries Liability.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017, 12. mai). Forslag til ny åndsverklov. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Internasjonale rettskilder i norsk rett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). News Aggregation and Paywalls.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Når er lenkingen en opphavsrettskrenkelse?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). Prop. 104 L (2016-17) – Lov om opphavsrett til åndsverk mv..
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Nordic ECL Model.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2017). The Right to a Reasonable Exploitation Concretized.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Doktorgradsopposisjon Bernd Justin Jütte.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Endringer i opphavsretten og plagiat.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Fairness in Academic Publishing Contracts.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Forslag til ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Høringsnotat til ny åndsverklov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2, s 12- 16
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Høringsutkast til ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Kompensasjonsordning for privatkopiering i fare - EU-domstolens dom i sak C-470/14 (EGEDA). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  4, s 12- 13
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Lenker til ulovlig utalgt materiale - EU-domstolens dom i sak C-16/15 (GS Media). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  4, s 11- 12
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Midtveisevaluering Jonas Jensen.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Ny åndsverklov.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Ny åndsverklov, hva betyr det?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). Phd-opposisjon Sebastian Felix Schwemer.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Changing Content of the Economic Rights – Illustrated by the ‘Retransmssion Right’.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Right To A Reasonable Exploitation Concretized.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The SatCab Directive in the Evolving Media Landscape.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The Unbearable Lightness of Linking.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2016). The evolution of the economic rights in copyright – and why the evolved concepts collapse in the digital age.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Hjelmeng, Erling (2016). Opphavsrettslige territorialbegrensninger og «geo-blokking».
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Avtalelisenser natur - og genialitet.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Digital Exhaustion and Linking – Recent CJEU Case Law and its Impact on Nordic Copyright Law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Mer om lenker: EU-domstolen, sak C-279/13 (C More), dom 26. mars 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 14- 14
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Nyheter på opphavsrettsområdet mars 2014-mars 2015.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opphavsrettens grunnlag og utfordringer.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opposisjon phd, Jakob Linkis.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Restructuring the Economic Rights in Copyright – The Exclusive Right To A Reasonable Exploitation.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Poort, Joost (2015). The Right to a Reasonable Exploitation Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Senftleben, Martin (2015). Justifications of Copyrights Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Behov for forenkling av klarering av sammensatte musikkverk. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(4), s 12- 13
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Digital konsumpsjon.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Nye endringer i åndsverkloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(3), s 17- 18
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist (mars 2013).
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Opphavsrett og lenker. EU-domstolens dom i sak C-466/12 (Svensson). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(2), s 15- 17
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Plagiarism On The Junction Of Legal And Ethical Norms.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Plagiat – i spennet mellom forskningsetikk og juss.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:42 - Sist endret 8. nov. 2017 13:53