Dommer fra 1990 til 2014

 

År
Sakstittel
Referanser
Konklusjon
Nivå
Prosessfullmektig
1990
E. v. NORWAY
Dom 29/08/1990
Saksnr. 11701/85
Ingen krenkelse av artikkel 5(4)
Krenkelse av artikkel 5(4)
1
K. Rognlien
Ø. Solberg
1996
BOTTEN v. NORWAY
Dom 19/02/1996
Saksnr. 16206/90
Krenkelse av artikkel 6(1)
2
F.E. Engzelius             
J. Hjort
JOHANSEN v. NORWAY
Dom 07/08/1996
Saksnr. 17383/90
Krenkelse av artikkel 8
Ingen krenkelse av artikkel 6(1)
3
S. Moland
K. Næss
1997
ERIKSEN v. NORWAY
Dom 27/05/1997
Saksnr. 17391/90
Ingen krenkelse av artikkel 5(1) eller 5(3)
2
K. Rognlien
E. Djønne      
1999
BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY
Storkammerdom 20/05/1999
Saksnr. 21980/93
Krenkelse av artikkel 10
Case Reports
S. Wolland
K. Boyle
NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY
Storkammerdom 25/11/1999
Saksnr. 23118/93
Krenkelse av artikkel 10
Case Reports
J. Hjort
H. Hjort
2000
BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY
Dom 02/05/2000
Saksnr. 26132/95
Krenkelse av artikkel 10
Case Reports
P.W. Lorentzen
A.C.S. Ryssdal
2001
BECK v. NORWAY
Dom 26/06/2001
Saksnr. 26390/95
Ingen krenkelse av artikkel 6
3
B. Stordrange
2003
HAMMERN v. NORWAY
Dom 11/02/2003
Saksnr. 30287/96
Krenkelse av artikkel 6(2)
1
C. Wiig
O. v. NORWAY
Dom 11/02/2003
Saksnr. 29327/95
Krenkelse av artikkel 6(2)
Case Reports
A.B. Krokeide
RINGVOLD v. NORWAY
Dom 11/02/2003
Saksnr. 34964/97
Ingen krenkelse av artikkel 6(2)
Case Reports
S. Næss
Klomsæt, counsel i saken Y v. Norway, holdt innlegg under høringen i Ringvold v. Norway om de sammenfallende problemstillingene i de to sakene.
Y. v. NORWAY
Dom 11/02/2003
Saksnr. 56568/00
Krenkelse av artikkel 6(2)
Case Reports
S.J. Klomsæt
I. Bergum
WALSTON (No. 1) v. NORWAY
Dom 03/06/2003
Saksnr. 37372/97
Krenkelse av artikkel 6
Ingen krenkelse av artikkel 6
2
T. Trier
2006
KASTE AND MATHISEN v. NORWAY
Dom 09/11/2006
Saksnr.18885/04; 21166/04
Krenkelse av artikkel 6(1) og 6(3)
Case Reports
Ø. Storrvik
T. Staff
2007
TØNSBERG BLAD AS AND HAUKOM v. NORWAY
Dom 01/03/2007
Saksnr. 510/04
Krenkelse av artikkel 10
1
T. Hatland
P.W. Lorentzen
A. AND E. RIIS v. NORWAY
Dom 31/05/2007
Saksnr. 9042/04
Krenkelse av artikkel 6(1)
3
H. Berge
FOLGERØ AND OTHERS  v. NORWAY
Storkammerdom 29/06/2007
Saksnr. 15472/02
Krenkelse av første protokoll artikkel 2
Case Reports
L. Stavrum
K. Rognlien
B. Sandvig
T. Nikolaisen
EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY
Dom 31/07/2007
Saksnr.11106/04; 11108/04; 11116/04; 11311/04; 13276/04
Krenkelse av artikkel 6(1)  Ingen krenkelse av artikkel 6(1)
1
S. Næss
SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY
Dom 04/10/2007
Saksnr. 12148/03
Krenkelse av artikkel 8
1
S. Klomsæt
2008
A. AND E. RIIS v. NORWAY (No. 2)
Dom 17/01/2008
Saksnr.16468/05
Krenkelse av artikkel 6(1)
3
H. Berge
O.K. Aabø-Evensen
ORR v. NORWAY
Dom 15/05/2008
Saksnr. 31283/04
Krenkelse av artikkel 6(2)
2
S. Zanker
DARREN OMOREGIE AND OTHERS v. NORWAY
Dom 31/07/2008
Saksnr. 265/07
Ingen krenkelse av artikkel 8
2
A. Humlen
K.T. v. NORWAY
Dom 25/09/2008
Saksnr. 26664/03
Ingen krenkelse av artikkel 8
Ingen krenkelse av artikkel 6(1)
1
P.J. Maloney
 TV VEST AS & ROGALAND
PENSJONISTPARTI v. NORWAY
Dom 11/12/2008
Saksnr. 21132/05
Krenkelse av artikkel 10
Case Reports
 K. Eggen
2009
A. v. NORWAY
Dom 09/04/2009
Saksnr. 28070/06
Krenkelse av artikkel 8
2
P. Danielsen
EGELAND AND HANSEID v. NORWAY
Dom 16/04/2009
Saksnr. 34438/04
Ingen krenkelse av artikkel 10
2
K. Eggen
PROCEDO CAPITAL CORPORATION v. NORWAY
Dom 24/09/2009
Saksnr. 3338/05
Ingen krenkelse av artikkel 6 (1)
1
M. Elvinger
2010
AUNE v. NORWAY
Dom 28/10/2010
Saksnr. 52502/07
Ingen krenkelse av artikkel 8
1
V. K. Thiis
2011
NUNEZ v. NORWAY
Dom 28/06/2011
Saksnr. 55597/09
Krenkelse av artikkel 8
1
B. Risnes
2012
ANTWI v. NORWAY
Dom 14/02/2012
Saksnr. 26940/10
Ingen krenkelse av artkkel 8
2
A. Humlen
LINDHEIM AND OTHERS v. NORWAY
Dom 12/06/2012
Saksnr. 13221/08 ; 2139/10
Krenkelse av første protokoll artikkel 1
1
F. Elgesem
S.O. Flaaten
G. Hika
BUTT v. NORWAY
Saksnr.47017/09
Krenkelse av artikkel 8
2
A. Humlen
2013
BERNH LARSEN HOLDING AS AND OTHERS v. NORWAY
Saksnr. 24117/08
Ingen krenkelse av artikkel 8
2
T. Hatland
KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY
Saksnr. 25498/08
Krenkelse av artikkel 6
2
H. Berge
VILNES AND OTHERS v. NORWAY
Saksnr. 52806/09, 22703/10
Krenkelse av artikkel 8
Ingen krenkelse av artikkel 2
Ingen krenkelse av artikkel 3
 
1
E. Ludvigsen
E. Johnsrud
K. Hellum-Lilleengen
H. Bentsen
2014
LILLO-STENBERG AND SÆTHER v. NORWAY
Saksnr. 13258/09
Ingen krenkelse av artikkel 8
3
H. Stabell
KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY
Saksnr. 32504/11
Krenkelse av artikkel 8
3
B. Endressen
HANSEN v. NORWAY
15319/09
Krenkelse av artikkel 6
2
A.C. Ryssdal
N.A. v. NORWAY
Saksnr. 27473/11
Ingen krenkelse av artikkel 6(2)
Ingen krenkelse av artikkel 6(1)
 
2
P. Henriksen

 

Emneord: EMD, dommer mot Norge
Publisert 21. okt. 2009 14:37 - Sist endret 4. okt. 2016 15:14