Dommer mot Norge i EMD

Disse dommene har norske sammendrag på lovdata.no.

Merk at referatene kun er tilgjengelige for ikke-abonnenter i ett år etter at de ble lagt ut.

Listen omfatter ikke avvisningsavgjørelser.

Sist endret 25. jan. 2017 14:08 av christa@uio.no
Sist endret 4. okt. 2016 15:15 av christa@uio.no
Sist endret 4. okt. 2016 15:14 av christa@uio.no