Domsreferater - Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD-bulletin)

Rettssal i EMD. Foto: Adrian Grycuk - Wikimedia Commons.

EMD-bulletin er et månedlig nyhetsbrev med oversikt over de siste og viktigste avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). Utarbeidet av norsk senter for menneskerettigheter.

Emeritus Jan E. Helgesen er fagansvarlig for bulletinen. Kompilasjon og redaksjonsassistanse: Emilie Lie og Kamilla Sandvik Forsdahl.

De 5 ferskeste bulletinene nedenfor - samtlige kan søkes i venstremenyen på årstall.