Domsreferater fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD-bulletin

Rettssal i EMD. Foto: Adrian Grycuk - Wikimedia Commons.

EMD-bulletin er et månedlig nyhetsbrev med oversikt over og sammendrag av de siste og viktigste avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). Utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter. Emeritus Jan E. Helgesen er fagansvarlig for bulletinen. De nyeste bulletinene nedenfor - samtlige kan søkes i venstremenyen på årstall.