Dommer fra 2015

Sakstittel Referanser Konklusjon Nivå Prosessfullmektig
H v. Norway Dom 17.02.2015   Saksnr. 51666/13 Delvis strøket av listen. Delvis avvist 3 N/A
Case of Kristiansen v. Norway Dom 17.02.2015  Saksnr. 51666/13 Krenkelse av artikkel 6  2 P. Henriksen  

 

Emneord: EMD, dommer mot Norge
Publisert 4. okt. 2016 15:03 - Sist endret 4. okt. 2016 15:15