Innhald

Artiklar

Gro Nystuen: Terrorbekjempelse og folkerettslige normkonflikter
Christian Moe: Islam sett fra Strasbourg. En kritikk av Refah-dommen
Jørgen Dalberg-Larsen: Pragmatisme og menneskerettigheter
Tore Henriksen: Statsansvar for forbrytelser mot menneskeheten

English summary

Debatt

Ina Tin: Norge bryter krigens folkerett i Afghanistan
Mads Harlem: Norden (?) undergraver ICCs myndighet

Bokessay

Kristian Andenæs: Innvandringskontroll gjennom visumpolitikk

Bokmeldingar

Henrik Døcker: Ditte Goldschmidt, Frie og lige – menneskets rettigheder
Peter Muchlinski: Sigrun Skogly, The human rights obligation of the World Bank and the IMF
Andreas Selliaas: Jutta Gras and Outi Korhonen, International Governance in Post-Conflict Situations.

BOKOMTALER

FORFATTARAR

DOMMER FRA DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN

AVGJØRELSER FRA INTERNASJONAL STRAFFERETTSPLEIE

BIDRAGSYTERE TIL DOMSTOLSREFERATENE