Barn som part i retten - ved rettferdighetens port (avsluttet)

 

Sevda Clarks PhD-prosjekt tar for seg ulike juridiske aspekter som barn møter når de bringer saker i eget navn inn for juridiske eller kvasi-juridiske organer. 

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

 

 

 

 

Publisert 26. mars 2013 11:38 - Sist endret 12. feb. 2018 11:01

Kontakt