Bedrifters ansvar for brudd på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner

Dette ph.d-prosjektet analyserer den juridiske rollen og ansvaret større bedrifter og selskaper har i den økonomiske, sosiale og politiske dynamikken på nasjonalt og internasjonalt nivå. Og spørsmålet som stilles er hva konsekvensene blir dersom slike enheter ikke opererer i samsvar med internasjonale standarder. 

Prosjektets hovedside er på engelsk

Bygningen til Rana Plaza Factory i Bangladesh, kollapset i 2013. Mer enn 1300 mennesker omkom, og deres tragiske dødsfall satte søkelyset på de dårlige arbeidsforholdene i landets tekstilindustri. En industri som levberer billige klær til den rike verden. 

Emneord: Menneskerettigheter, Folkerett, Demokrati, Internasjonale relasjoner
Publisert 8. apr. 2016 14:18 - Sist endret 3. nov. 2016 15:59