Militær nødvendighet og proporsjonalitetsprinsippet: Om den militære skjønnsmargins funksjon (avsluttet)

Temaet for Sigrid Redse Johansens ph.d.-avhandling er proporsjonalitetsprinsippets avveining mellom på den ene siden militær nødvendighet, og på den annen side beskyttelsen av sivile personer og sivile liv.

Sigrid Redse Johansen er ansatt ved Forsvarets stabsskole og tilknyttet Det juridiske fakultets ph.d.-program som ekstern kandidat. Mer informasjon om avhandlingen hennes finnes på de engelske prosjektsidene.

Veiledere er førsteamanuensis Kjetil M. Larsen (SMR) og professor emeritus Yoram Dinstein (Tel Aviv University).

 

Publisert 30. mars 2012 10:32 - Sist endret 12. feb. 2018 11:01