Styringen av naturressurser og urfolks rett til selvbestemmelse (avsluttet)

Avhandlingen foretar en institusjonell tilnærming til håndhevelsen av ØSKs artikkel 1 i Kina og Norge. Utgangspunktet til Zhou Yongs Phd-prosjekt er retten til selvbestemmelse.

Se prosjektets engelske hovedsider.

Publisert 18. okt. 2016 11:13 - Sist endret 18. okt. 2016 11:13