FNs traktatorganer og Nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner: En gjennomgang av deres effektivitet og innflytelse

Ved å undersøke to aktører, FNs traktatorganer og de Nasjonale institusjonene, vil Domenico Zipolis prosjekt undersøke dynamikken mellom de internasjonale menneskerettighetsstandardene og lokal nasjonal praksis.

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

Veiledere

Malcolm Langford

Tom Pegram

Startdato: 18.01.2016

Sluttdato: 17.01.2019

 

Emneord: Menneskerettigheter, Folkerett, Demokrati, Internasjonale relasjoner, Internasjonal rett
Publisert 4. apr. 2016 15:00 - Sist endret 12. sep. 2018 13:49