Anvendelsen av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner i fredsoperasjoner (avsluttet)

Prosjektet analyserer den rettslig bindende virkningen av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner for stater som deltar i internasjonale fredsoperasjoner med et FN-mandat.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (The applicability of international human rights law in UN-authorised peace).

Publisert 2. nov. 2009 10:16 - Sist endret 9. nov. 2018 14:55

Kontakt

Kjetil Mujezinovic Larsen