Menneskerettigheter, makt og sivilsamfunn i utviklingsland: sammenlignende analyser (avsluttet)

Prosjektet har som mål å utforske og sammenligne ulike ikke-statlige aktørers kamp for menneskerettigheter i Kambodsja, Ghana, Kenya, Nepal og Zimbabwe.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (Human Rights, Power and Civic Action in Developing Societies: Comparative Analyses).

Emneord: Menneskerettigheter, makt, utviklingsland
Publisert 4. nov. 2009 09:59 - Sist endret 17. mars 2017 14:00