Anne Hellum

Bilde av Anne Hellum
English version of this page
Telefon +47 22850042
Treffetider Torsdager kl.1300-1400
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Hellum er faglærer i women’s law and human rights, rettsantropologi, utviklingsrett,  rettsosiologi og human rights in context. Hun er leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og var leder av Det juridiske fakultets forskergruppe Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). Hun er gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women’s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL) Hun er redaktør av Kvinnerettslig skriftserie og redigerer sammen med Julie Stewart bokserien North-South Legal Perspectives Series som utkommer på Weaver Press

Forskning

Hellums forskning innen likestillings- og diskrimineringsrett tar for seg forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-rett og nasjonal rett og går på tvers av diskrimineringsgrunnlag som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hellum forsker og ser på forholdet mellom menneskerettigheter og rettslig pluralisme i sørlige og østlige Afrika, Pakistan og Norge. Hun analyserer, med utgangspunkt i ulike grupper kvinners familiemessige, reproduktive, sosiale og økonomiske rettigheter, dilemmaer og konflikter i skjæringsfeltet mellom internasjonal, nasjonal og lokal rett.

Hellum har ledet en rekke tverrfaglige og internasjonale forskningsprosjekter med ekstern finansiering innen disse forskningsområdene. Se oversikt på siden.

CV med publikasjoner

Undervisning

 

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett

Publikasjoner

 • Hellum, Anne; Skilbrei, May-Len & Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Kjønn, makt og rett: Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten . I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 361–392.
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2022). Kjønnsperspektiver i og på retten. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 13–40. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellum, Anne & Derman, William (2022). The Human Right to Water and Beyond: Some Reflections on Water Justice and Water Reform in Zimbabwe. I Adelman, Sam & Paliwala, Abdul (Red.), Beyond Law and Development: Resistance, Empowerment and Social Injustice. Routledge. ISSN 9781138300323.
 • Hellum, Anne (2022). Gender Equality in the Nordics. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 68, s. 151–156.
 • Hellum, Anne (2021). Individets vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Et vern på majoritetens premisser? I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 306–343.
 • Hellum, Anne (2021). CEDAW and Global Standards for Women’s Rights: The Convention’s Actual and Potential Influence as an Accountability Mechanism for Gender-Sensitive Legislation. I Vijeyarasa, Ramona (Red.), International Women’s Rights Law and Gender Equality: Making the Law Work for Women. Routledge. ISSN 9780367549411. s. 169–187.
 • Hellum, Anne (2021). Not so exceptional after all?: Nordic gender equality and controversies linked to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 173–190.
 • Hellum, Anne (2021). Hvem er diskrimineringsrettens subjekt. Om kjønn som diskrimineringsgrunnlag. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 250–264.
 • Hellum, Anne & Vittersten, Rikke (2020). Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett. Kvinnerettslig skriftserie. ISSN 1891-5183. s. 3–12.
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & Stewart, Julie (2019). Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation. I Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin & Krøvel, Roy (Red.), Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. African Minds. ISSN 9781928502005. s. 474–499.
 • van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William & Schreiner, Barbara (2017). Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I Karar, Eiman (Red.), Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Nature. ISSN 978-3-319-43350-9. s. 129–143. doi: 10.1007/978-3-319-43350-9_7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellum, Anne (2017). Engendering the human right to water: and sanitation: integrating the lived experiences of women and girls. I Langford, Malcolm & Russell, Anna (Red.), The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press. ISSN 9781107010703. s. 300–345. doi: 10.1017/9780511862601.011.
 • Hellum, Anne & Katsande, Rosalie (2017). Gender, Human Rights and Legal Pluralities in Southern Africa: A Matter of Context and Power. I Corradi, Giselle; Brems, Eva & Goodale, Mark (Red.), Human Rights encounter Legal Pluralism. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781849467612. s. 119–136.
 • Hellum, Anne (2017). How to study human rights in plural legal contexts: an exploration of plural water laws in Zimbabwe. I Andreassen, Bård A.; Sano, Hans-Otto & McInerney-Lankford, Siobhán (Red.), Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785367793. s. 435–460. doi: 10.4337/9781785367793.00026.
 • Hellum, Anne (2017). Norwegian equality and anti-discrimination reform in an individualist and market-oriented context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 25(3), s. 211–216. doi: 10.1080/08038740.2017.1378263.
 • Hellum, Anne (2017). Rettslig spydspiss: Diskriminering- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv. I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 123–139.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 53(1), s. 4–34. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellum, Anne (2016). Mellom kjønnsspesifikk og kjønnsnøytral rettighetsfesting: Krisesenterloven. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 203–225.
 • Hellum, Anne (2016). Over bekken etter vann? Retten til vann for livsopphold i Zimbabwe. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 255–270.
 • Hellum, Anne (2016). Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 191–213.
 • van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William & Schreiner, Barbara (2016). Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I Karar, Eiman (Red.), Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Publishing Company. ISSN 9783319433486. s. 129–143. doi: 10.1007/978-3-319-43350-9_7.
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (2015). The Human Right to Water and Sanitation in a Legal Pluralist Landscape: Perspectives of Southern and Eastern African Women. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 1–31. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.6.
 • Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn & Kameri-Mbote, Patricia (2015). Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 32–80. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.7.
 • Rutsate, Elizabeth; Derman, William & Hellum, Anne (2015). A Hidden Presence: Women Farm Workers Right to Water and Sanitation in the Aftermath of the Fast Track Land Reform. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 420–456. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.18.
 • Hellum, Anne; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe & Rutsate, Elizabeth (2015). Securing Rural Women's Land and Water Rights: Lessons from Domboshawa Communal Land. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 384–419. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.17.
 • Hellum, Anne; Sithole, Ellen; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe & Rutsate, Elizabeth (2015). Zimbabwe's Urban Water Crisis and its Implications for Different Women: Emerging Norms and Practices in Harare's High Density Suburbs. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 347–383. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.16.
 • Hellum, Anne; Derman, William; Sithole, Ellen & Rutsate, Elizabeth (2015). Governance, Gender Equality and the Right to Water and Sanitation in Zimbabwe: Contested Norms and Institutions in an Unstable Economic and Political Terrain. I Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (Red.), Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISSN 978-1-77922-263-3. s. 300–346. doi: 10.2307/j.ctvh8qxqc.15.
 • Hellum, Anne (2014). Género, derechos humanos y pluralidades legales: las experiencias de África del Sur y de África de Oriental. I Sieder, Rachel & McNeish, John-Andrew (Red.), Justicia de género y pluralidades legales: Perspectivas latinoamericanas y africanas. Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social (CIESAS). ISSN 978-607-486-264-5. s. 51–82.
 • Hellum, Anne; Machura, Stefan & Papendorf, Knut-Erich (2014). Introduction. I Papendorf, Knut-Erich; Hellum, Anne & Machura, Stefan (Red.), Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90494-2. s. 1–14.
 • Hellum, Anne (2014). Legal Pluralist Perspectives in Scandinavian and African Women's Law. I Papendorf, Knut-Erich; Hellum, Anne & Machura, Stefan (Red.), Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90494-2. s. 95–114.
 • Hellum, Anne & Taj, Farhat (2014). Norsk-pakistanske kvinner i rettslig klemme: Om å gjøre rettighetsinformasjon tilgjengelig, forståelig og anvendelig. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 389–413.
 • Nordstrøm, Tina Storsletten & Hellum, Anne (2014). Innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon: fra internasjonale menneskerettigheter til norsk lovgivning, politikk og praksis. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 357–387.
 • Hellum, Anne (2014). Vern mot sammensatt diskriminering etter internasjonale menneskerettigheter og norsk rett: kvinner i krysset mellom kjønn og etnisitet. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 39–68.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2022). Likestillings- og diskrimineringsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205563162. 864 s.
 • Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2021). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205518698. 504 s.
 • Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (2019). Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3312-0. 514 s.
 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3854-1. 415 s.
 • Hellum, Anne (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge. ISBN 978-1138698505. 132 s.
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (2015). Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press. ISBN 978-1-77922-263-3. 620 s.
 • Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (2014). Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205459281. 362 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Anderssen, Norman; Hellesund, Tone; Engebretsen, Elisabeth L.; Gressgård, Randi & Hellum, Anne (2022). Skeiv forskning i Norge - hvordan ligger vi an?
 • Hellum, Anne; Berglund, Ask Aleksi; Jentoft, Christine Marie & Grønningsæter, Andrea Vige (2022). Hvorfor er transpersoner spesielt utsatt? Gjør politikerne nok?
 • Hellum, Anne (2022). Saksbehandlere fra rettshjelpen underviser om diskriminering. [Internett]. UiO.no.
 • Hellum, Anne & Derman, William (2022). Can a dissident be a citizen? Journal of Southern African Studies. ISSN 0305-7070. s. 1–3.
 • Strand, Vibeke Blaker & Hellum, Anne (2022). Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/nnt.39.2.5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hellum, Anne (2022). Hvem har rettslig status som kvinne? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Hellum, Anne (2022). Jussprofessorar hevdar: Vernet mot diskriminering er svekka. [Fagblad]. Apollon.
 • Sørlie, Anniken & Hellum, Anne (2021). Frihet, likhet og mangfold: Fra ideal til realitet. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 17–40.
 • Hellum, Anne; Mestad, Adele Matheson & Bjurstrøm, Hanne Inger (2021). Menneskerettigheter i hagen #15. [Internett]. YouTube.
 • Hellum, Anne (2021). Likt diskrimineringsvern for alle kjønn og seksualiteter? [Internett]. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
 • Hellum, Anne (2021). Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering. [Internett]. Forskning.no.
 • Hellum, Anne (2021). NORAD's NORHDED I Panel session: Equitable partnerships in international higher education and research collaboration?
 • Hellum, Anne (2020). Boken som forandret rettsvitenskapen. [Internett]. Ublogg.
 • Hellum, Anne (2020). Kvinnekonvensjonen 40 år – noen refleksjoner om dens betydning for internasjonal og norsk rett. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 51(01/20). doi: 10.18261/issn.2387-4546-2020-01-03.
 • Hellum, Anne & Nina, bahar (2020). PRIDE: Hvordan står det til med likestillingen for lesbiske mødre i Norge i dag? . [Internett]. https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/ep.
 • Hellum, Anne (2020). Gullstandarden og motkreftene Beijing-plattformen er 25 år Litteraturhuset tirsdag 13. oktober 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 Anne Hellums snakket om "Forholdet mellom Beijing erklæringen og FNs kvinnekonvensjon ". [Internett]. https://www.youtube.com/watch?v=6WJtWKLES6s&feature=youtu.be.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Covid-19 and the quest for inclusive health information. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Erdal, Marta Bivand & Valland, Tatanya (2020). Covid-19 and the duty to provide health information to diverse populations. OpenGlobalRights.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no.
 • Hellum, Anne (2019). Varsko for likestillingen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria & Hellum, Anne (2019). Festskrift til Hege Brækhus. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 11–19.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne & Gerrard, Siri (2019). Forord. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0.
 • Hellum, Anne (2019). Kvinnekonvensjonens betydning for norsk rett.
 • Hellum, Anne (2019). Capacity building in law faculties in Kenya, Malawi, Zambia and Zimbabwe (NORHED, https://www.sum.uio.no/english/sdg/news-and-events/events/2019/what-works-bridging-research-and-policy-on-sustain.html.
 • Hellum, Anne (2019). 10 years of hosting Scholars at Risk at UiO, UiO Seminar on academic freedom, 13 November 2019, https://www.uio.no/english/about/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/seminar-akademisk-frihet.html.
 • Hellum, Anne (2019). "Legal gender in the throes of change" Legal Personality - Workshop in Honour of Professor Anne Griffiths at Edinburgh University.
 • Hellum, Anne (2019). Mapping a diverse and dynamic legal landscape, hovedinnledning til konferansen Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited, Faculty of Law, University of Oslo 23 september. https://www.jus.uio.no/english/research/areas/welfare-rights-discrimination/events/2019/20190801-the-nordic-law-and-gender-conference.html.
 • Hellum, Anne & Ikdahl, Ingunn (2019). Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
 • Hellum, Anne (2019). Intervju med Anne Hellum om Muagebes ettermæle. NRK Dagsnytt18, 6. september 2019 https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03017819/06-09-2019. [TV]. NRK.
 • Hellum, Anne (2018). Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn . [Fagblad]. Apollon.
 • Hellum, Anne (2018). Likestillingstrategen Hege Skjeie . [Internett]. Kilden kjønnsforskning.no.
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hellum, Anne (2018). Studio 2 "Valget i Zimbabwe". [Radio]. NRK P2.
 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hellum, Anne (2017). Hva nå? Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. [TV]. URIX.
 • Hellum, Anne (2017). Kommentar til Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Hellum, Anne (2017). Om kjønnsidentitet. [Radio]. Verdibøres.
 • Hellum, Anne (2017). Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. [Internett]. Kilden .
 • Hellum, Anne (2017). Likestillingsrefs fra FN. [Avis]. Klassekampen.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 30–31.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett]. Forskning.no.
 • Hellum, Anne (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. I Hellum, Anne (Red.), Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge. ISSN 978-1138698505. s. 1–3.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett]. forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett]. forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett]. UiO Institutt for offentlig rett.
 • Hellum, Anne & Fjellså, Hilde (2016). Et liv i kamp. [Avis]. Klassekampen.
 • jacobsen, siw ellen & Hellum, Anne (2016). Portrett: Anne Hellum og Juss. Ser loven i sammenheng med livet. [Internett]. forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Hellum, Anne (2015). Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Fagblad]. Apollon.
 • Hellum, Anne (2015). Special Issue: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 33(4), s. 277–279.
 • Köhler-Olsen, Julia & Hellum, Anne (2014). Forord. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 5–6.
 • Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (2014). Innledning. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 13 –28.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:22 - Sist endret 30. sep. 2022 09:43