Menneskerettigheter i Kina: OL i Beijing og veien videre

PROGRAM

9.00-9.30: Registrering, kaffe

9.30 – 9.40:  Velkommen
Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

9.40 – 9.50:  Inledning: Kinas menneskerettspolitikk
Cecilie Figenschou Bakke, programleder for Kinaprogrammet ved SMR

Oversikt over utviklingen av Kinas menneskerettighetspolitikk siden landet begynte å åpne seg for omverdenen for 30 år siden. I hvilken grad har landets stadig mer utvidede interaksjon med omverdenen preget utviklingen. Og hvor mottakelig er landet i dag for internasjonalt press?

9.50 – 10.10: Lov og rett i Kina  
Jonas Grimheden, seniorforsker, Raoul Wallenberg Instituttet, Sverige 

For 30 år siden manglet Kina i prinsippet alle de institusjoner og lover som kjennetegner et fungerende rettssystem. I dag pågår et omfattende reformarbeid med et uttalt mål om å bidra til utviklingen av en rettsstat. Men systemet har fortsatt omfattende mangler - sen eller ingen tilgang til advokat og hyppige forekomster av tortur er noen eksempler. Kinas ledere ser fordelene ved et velfungerende rettssystem som kan redusere sosial uro og maktmisbruk på lokalt nivå, men er de for eksempel forberedt på å redusere partiets sterke innflytelse på domstolene?

10.10 – 10.25:  Spørsmål

10.25 – 10.55: Sosial uro og styrket rettsbevissthet på den kinesiske landsbygda 
Stig Thøgersen, professor, Østasiatisk Avdeling, Aarhus Universitet, Danmark

400 millioner kinesere er løftet ut av fattigdom de siste 25 årene, men samtidig med den økonomiske veksten øker også forskjellene mellom by og land. Antallet demonstrasjoner på landsbygda, som resultat av konfiskering av land, miljøødeleggelser og korrupsjon, har økt dramatisk. Protestene slås ofte ned på hurtig og brutalt, men like fullt ser de ikke ut til å minske i antall. En av kommunistpartiets største utfordringer er nå å vise at den nye politikken kan medføre en reell bedring av rettighetsvernet til landets 700 millioner bønder.  

10.55 – 11.10:  Spørsmål

11.10 – 11.35:  Kaffepause

11.35 – 11.55: Religionsfrihet og minoritetsrettigheter i Kina
Koen Wellens, forsker, Norsk senter for menneskerettigheter, Kinaprogrammet

Religionene er på fremmarsj i Kina. Landets grunnlov garanterer religionsfrihet, men denne omfatter bare de fem religionene som offisielt anerkjennes av staten. Ikke godkjente grupper risikerer forfølgelse og fengsel. I etniske minoritetsområder som Tibet og Xinjiang er kontrollen av religiøse uttrykk spesielt rigid. I 2006 slo partiet fast at ”religion kan spille en positiv rolle i arbeidet for å fremme sosial harmoni”. Men hvordan dette kommer å påvirke religionsfriheten i Kina er fortsatt et åpent spørsmål

11.55 -12.10:  Spørsmål

12.10 – 13.10:  Lunsj

13.10-13.30:  Begrensninger av ytringsfriheten i kinesisk media
Elin Sæther, universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

I følge Reportere uten grenser er Kina det landet i verden med høyest antall journalister i fengsel. Aviser, nettsteder og blogger stenges når de krysser statens grenser for hva som tillates publisert. Men tross bristende pressefrihet er mediemangfoldet i dag mer omfattende enn noensinne. Delvis privatisering av media har medført økt konkurranse, som i sin turhar styrket fremveksten av en mer selgende og undersøkende journalistikk med flere avsløringer av maktmisbruk og menneskerettsbrudd som resultat
 
13.30 – 13.45:  Spørsmål

13.45 – 14.30:  Paneldiskusjon: Menneskerettigheter i Kina, OL i Beijing og veien videre

Debatten ledes av Nils Morten Udgaard, tidligere Utenriksredaktør i Aftenposten, med samtlige innledere og Gerald Kador Folkvord, Kina-ansvarlig ved Amnesty International Norge, som deltakere