Aktuelt

Aktuelle saker

 • m-janmyr Stor prosjektstøtte til SMR-professor 6. des. 2018 07:40

  - Vi ønsker å etablere tverrfaglig kunnskap om utfordringene knyttet til flyktingebeskyttelse i land som ikke har ratifisert FNs Flyktningekonvensjon. Omkring en tredjedel av verdens stater har ikke ratifisert konvensjonen, til tross for at mange av dem er vertsland for store flyktningegrupper. Hvordan fungerer flyktningeregimet i disse statene? Og hvordan påvirker statenes praksis flyktningeretten på verdensbasis?

 • lucy-2018-g0a3871-1024x683 Se årets Lucy Smiths barnerettighetsdag strømmet her 4. des. 2018 14:37

  Nylig ble Lucy Smiths barnerettighetsdag for femte år på rad arrangert i en fullsatt Gamle festsal. Temaet i år var barns rett til privatliv og personlig integritet. Det årlige arrangementet er et samarbeid mellom SMR, Barneombudet, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett. Her kan du se hele eller enkelte innlegg strømmet.

 • peris---louis-dsc_0029 Development of Human Rights in the Context of Todays Challenges 23. nov. 2018 14:28

  A lively and crowded seminar recently hosted by the Research Group Human Rights and Sustainable Development at the NCHR, highlighted the specific historical and geographical context of the development of the international human rights movement, which gave it enduring characteristics still resonating today. Speaker: Louis Bickford, Memria.org and adjunct Professor, Columbia University.

 • gilmour-og-zyberi-dsc_0011 - Menneskerettighetsforsvarere blir ofte kalt "terrorister" 15. nov. 2018 13:39

  Nylig arrangerte SMR seminar med stor deltagelse. Innleder var FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter Andrew Gilmore som leder for FNs Høykommissær for menneskerettigheter sitt kontor i New York. Tema var arbeidet med en universell protokoll for avhørssamtaler uten bruk av tvang, med særlig vekt på sikkerhetspolitiske argument mot menneskerettighetene.

Arrangementer

 • Prøveforelesning: Sofie A.E. Høgestøl 24. jan. 2019 10:15

  Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes

 • sofieah_nett Disputation: Sofie A. E. Høgestøl 24. jan. 2019 11:15

  Master of Laws Sofie A. E. Høgestøl will be defending the thesis Seniority as an Element of Case Selection - A Study of Five Legal Frameworks that Have Governed the Selection of Cases at International Criminal Courts for the degree of Ph.D.

 • sofieah_nett Disputas: Sofie A. E. Høgestøl 24. jan. 2019 11:15

  Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

  Seniority as an Element of Case Selection - A Study of Five Legal Frameworks that Have Governed the Selection of Cases at International Criminal Courts

 • phd-course-colourbox9907915 PhD Course: Freedom of Religion or Belief – Legitimate and Illegitimate Limitations 11. mars 2019 09:00

  PhD Course 3 ECTS/ Professional Training. While the course is primarily aimed at PhD candidates doing research on this area, it is also open to professionals (with different backgrounds) who have an interest or are working with issues concerning Freedom of Religion or Belief.

 • visit_parliament.jpg-507 Intensive Course on International Human Rights 2019 9. sep. 2019 09:00

  The NCHR is pleased to announce the 2019 Intensive Course on International Human Rights. It is now possible to apply for admission.