Aktuelt

Aktuelle saker

 • nils-book-launch Midtøsten: Statsborgerskapets betydning – og krise 20. sep. 2018 14:09

  I to bokutgivelser har SMR-professor Nils Butenschøn og hans nære samarbeidspartner, den nederlandske historikeren Roel Meijer, drøftet betingelsene for statsborgerlige rettigheter i Midtøsten, både i arabiske og ikke-arabiske land.

 • jakob Ettertraktet støtte til SMR-forsker 17. sep. 2018 09:01

  Førsteamanuensis Jakob Elster ved SMR har, sammen med professor Cathrine Holst fått en ettertraktet støtte. I 2020 og 2021 tar de sete ved Senter for grunnforskning med et solid budsjett og rikelig tid til å dyrke sitt eget prosjekt.

 • course Internasjonal opplæring i SMR-regi 3. sep. 2018 10:43

  23 deltakere fra 16 ulike nasjoner benytter første uke av september 2018 til et dypdykk i internasjonale menneskerettigheter.

 • at-bookshelf-1-lowres SMRs nye senterleder: Med vekt på forskningsforankret mangfold 13. aug. 2018 09:17

  -Menneskerettighetsvernet, både nasjonalt og internasjonalt, er vel tjent med forskere som tilnærmer seg konvensjonene og rettslig praksis utfra ulike faglige ståsteder. Samt at undervisning, feltarbeid, internasjonalt nettverksarbeid, skolering og opinionsdannelse forankres i forskning med et flerfaglig perspektiv. Det er dette som er Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) store fortrinn: En vel fundert og flerfaglig orientert vitenskapelig tilnærming som grunnpremiss for all aktivitet.

Arrangementer