Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • nils-507px Seminar: Hvor går Midtøsten? Rettighetskonflikter, kriger og politisk utvikling 21. juni 2019 09:00

  Nils Butenschøn fratrer sin stilling som professor ved SMR 1. juli i år. Seminaret blir organisert rundt sentrale tema i Butenschøns akademiske arbeider de siste 45 år: Nasjonalitetskonflikter, modeller for maktdeling i dypt splittede samfunn, og studiet av statsborgerskap og menneskerettigheter som grunnlag for legitim statsmakt. Empirisk har de fleste arbeidene, inkludert fem bøker som han har fått utgitt det siste tiåret, fokusert på Midtøsten og regionens moderne politiske historie.

 • nils-507px Seminar: Citizens, States, and Wars in the Middle East: A Perpetual Crisis? 21. juni 2019 09:00

  Nils Butenschøn retires from his position as Professor at the NCHR on first of July this year. The seminar is organised around central topics in Butenschøn’s academic works over the past 45 years: Nationality conflicts, models of power sharing in deeply divided societies, and the study of citizenship and human rights as a basis for legitimate state authority. Empirically, most of the works, including the five books Butenschøn has published in the last decade, have focused on the Middle East and the region’s modern political history.

 • Prøveforelesning: Ludovica Chiussi 27. juni 2019 10:15

  Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?

 • Disputas: Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter 27. juni 2019 11:15

  Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

  Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

  Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

  Disputasen vil foregå på Engelsk

 • Disputation: Corporations and Human Rights under General Principles of Law 27. juni 2019 11:15

  Master of Laws Ludovica Chiussi at University of Oslo Norwegian Centre for Human Rights and at the University of Bologna (School of Law) will be defending the thesis Corporations and Human Rights- under General Principles of Law for the degree of Ph.D.

 • visit_parliament.jpg-507 Intensive Course in International Human Rights 2019 9. sep. 2019 09:00

  The NCHR's yearly Intensive Course in International Human Rights will be arranged in September 2019.

 • hvh_rule-of-law-for-oceans The Rule of Law for Oceans in Oslo, 4-5 November 2019 4. nov. 2019 00:00

  Is law fit for purpose to protect oceans against increasing pressures and demands? This two-day conference aims at analyzing new trends in the law of the sea, international environmental law, and related fields of law, and discussions related to the effectiveness of certain tools and mechanisms.