Aktuelt

Aktuelle saker

 • janmyr-seminar-dsc_0091bw Flyktningstiuasjonens prekære menneskerettslige konsekvenser 1. okt. 2019 13:50

  Beskyttelse av – og assistanse til – flyktninger i Europa og Midtøsten var tema for et tverrfaglig heldagsseminar som SMR og PRIO samarbeidet om for ett par uker siden. For et fullsatt publikum fra blant annet akademia og det sivile samfunn samlet seminaret forskere fra tre forskjellige NFR-prosjekt.

 • maja-janmyr-660 Fikk tilslag på ERC Starting Grant på første søknadsforsøk 4. sep. 2019 10:59

  - Jeg er veldig glad og svært overrasket, forteller professor Maja Janmyr ved SMR som i sommer fikk positivt svar på søknaden om ERC Starting Grant. Hun får over 15 millioner kroner fordelt over fem år til å forske på betydningen av FNs flyktningekonvensjon for de stater som ikke har ratifisert den.

 • yongz Urfolksrett – med fokus på vannkraftutbygging 14. juni 2019 15:05

  -En styrket global bevissthet om urfolksrettigheter har gitt oss en rekke juridiske reformer. Men fortsatt støter vi på utfordringer når reformene skal realiseres. I bred forstand er det dette jeg nå skal undersøke nærmere, blant annet med min egen doktorgradsavhandling som grunnlag.

  Dette sier Zhou Yong, som nylig mottok Forskningsrådets Mobilitetsstipend for kandidater med doktorgrad.

 • dia-de-la-memoria NCHR Student paper is published in Global Politics Review 28. mai 2019 10:51

  An essay presented at NCHR Master’s programme has become a full fledged academic article: It assesses the role of international human rights law in shifting state compliance and state behavior in relation to crimes of torture and enforced disappearances in Latin America.

Arrangementer