Arrangementer

Kommende 5 dager

22 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2018 10:00 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 5. des. 2018 18:00 - 20:00, Gamle festsal – åpent for alle

Årets prisvinner er Nora Sveaass, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Tid og sted: 6. des. 2018 09:00 - 16:00, Gamle festsal, Karl Johansgt. 47 – åpent for alle

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.