Arrangementer

Kommende arrangementer

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.
Tid og sted: 11. okt. 2022 15:3017:00, Auditorium 2, Domus Juridica

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.

Palm oil farmer pruning palm oil trees with a long tool.
Tid og sted: 21. okt. 2022 13:0015:00, Domus Juridica: Undervisningsrom 5220

PhD Candidate Dinie S.M. Arief at the Norwegian Centre for Human Rights is presenting her PhD project "International and domestic legal approaches on business and human rights: Human Rights Analysis of Indonesia's Palm Oil Industry".

kvinne, tekst, rosa, turkis
Tid og sted: 22. nov. 2022 09:0014:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for de som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.