Arrangementer

Kommende 5 dager

26 sep.
Tid og sted: 26. sep. 2018 18:30 - 19:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 18. okt. 2018 13:30 - 16:15, The Faculty of Law, Professorboligen, Karl Johans gate 47

The seminar will address the role which domestic human rights actors play towards the Treaty Body Review 2020 benchmark. Representatives of Ministerial National Mechanisms for Reporting and Follow-up (NMRFs), Independent State Institutions (National Human Rights Institutions and Ombudspersons) and civil society organizations have been invited to Oslo to share their experiences and discuss how to build a more effective UN Human Rights Treaty Body System for all stakeholders.  

Sign up

Tid og sted: 24. okt. 2018 13:15 - 15:30, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

PhD-kandidat Domenico Zipoli presenterer sitt prosjekt til midtveisevaluering. Avhandlingen har følgende arbeidstittel: 

UN Human Rights Treaty Bodies and National Human Rights Institutions:

Assessing Effectiveness and Modes of Influence

Tid og sted: 22. nov. 2018 10:00 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.