Forum for politisk teori 

Tid: Mandag 10.5.04, 12.15-14 (Merk dag og tid)
Sted: Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetsgt. 22-24, resepsjon  3.etasje (inngang ved Norli bokhandel.)

Helge Høibraaten:
”Riket er dødt – EuroAmerika leve!” Romerske motiver i tenkningen om USA. Kommentar ved Helge Jordheim, Germanistisk institutt, UiO.

Den amerikanske revolusjon likte, akkurat som den franske, å drapere seg i romerske gevanter. På amerikanske dollarsedler står det ”Novus Ordo Seclorum” (kanskje: ”en ny orden på jorden”), et uttrykk inspirert av den romerske statsdikter Vergil. Den amerikanske parlamentsbygningen heter Capitol, og ingen ringere enn senator Robert Byrd sa i 1998 at det i verdenshistorien bare har eksistert to virkelige store senater, det romerske og det amerikanske. Tanken om en Pax Americana har vært virksom i det tyvende århundre, enten man nå har ment uttrykket positivt eller kritisk. Og slik kan man fortsette. Særlig aktuelle er slike romerske motiver blitt i de seneste årene, i forbindelse med tanken om at USA er blitt verdenshistoriens mektigste stat, og kanskje bør kalle seg ”imperium.” Men de har selvsagt vært virksomme før også. Rudolf Pannwitz skrev i 1918 at det ”i Europa ikke har eksistert noen egentlig stat siden det romerske rike.” Da avskrev han ikke bare Ludvig den fjortendes stat, men også Karl den Stores, og selvsagt det ”Hellige romerske rike av tysk nasjon” (928-1806.) I europeisk konservativ tenkning fantes det - ikke minst i tilknytning til den såkalte Abendland-tradisjonen (”Aftenlandet”, et uttrykk for Vesten i motsetningen til Orienten) - i det tyvende århundre folk som drømte om et nytt europeisk-amerikansk romerrike. Det bør presiseres at den amerikanske forfatningen selvsagt ikke i sitt normative vesen er romersk, men moderne og frihetlig-liberal. Likevel er det her en del å se på.

Høibraaten, Filosofisk institutt, NTNU, vil presentere en del stoff særlig fra det tyvende århundres idehistorie. Helge Jordheim fra Germanistisk institutt, UiO vil kommentere. Iver Neumann, som leder et imperieprosjekt ved NUPI, vil være til stede og kanskje også si noe.